Caramba®

Fungicídny prípravok zameraný proti širokému spektru chorôb v obilninách a repke.

Prípravok bude predávaný v balíku Revystar® + Caramba® v dávke 0,5 + 1 l/ha do pšenice.

Caramba®

Fungicídny prípravok zameraný proti širokému spektru chorôb v obilninách a repke.

Prípravok bude predávaný v balíku Revystar® + Caramba® v dávke 0,5 + 1 l/ha do pšenice.


Benefity


  • spoľahlivá ochrana listov a klasov obilnín voči chorobám
  • rýchla absorbcia do rastlinných pletív – vysoká odolnosť voči zmytiu dažďom
  • v repke vykazuje morforegulačný efekt
  • pozitívne ovplyvňuje úrodový potenciál repky
  • účinkuje proti dôležitým chorobám v repke

Detaily

Základné informácie

Názov Caramba®
Formulácia kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
Zloženie 60 g/l metconazole

Spôsob účinku

Účinná látka metconazole patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje veľmi dobrý preventívny a kuratívny účinok, tj. chráni listy pred napadnutím, ale tiež po vzniku infekcie.

Po aplikácii metconazolu má molekulová štruktúra výrazne vyššiu afinitu k 14-demethyláze buniek huby, ktorej funkciu blokuje, čoho následkom je, že rast patogéna je ihneď a dlhodobo pozastavený. Metconazole pôsobí na klíčiace spóry, na rast infekčného mycélia a na jeho nadmerné vervenie. Tento proces prebieha veľmi rýchlo a progresívne, pričom sa hromadia voľné mastné kyseliny v triglycidoch a fosfolipidoch. Vedľa týchto účinkov, táto účinná látka evokuje zvýšenú obrannú reakciu hostiteľskej rastliny po jej ošetrení.

Perzistencia účinnej látky je výborná a zabezpečuje dlhodobé pôsobenie.

Pri ošetrení repky vykazujú jesenné aplikácie zlepšenie zdravotného stavu rastlín a je obmedzené vymŕzanie porastov. Včasná jarná aplikácia zvyšuje pevnosť stoniek a zabraňuje poľahnutiu porastov.

Miešateľnosť

Prípravok Caramba je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi. Kombináciu s kvapalnými hnojivami a zvlášť s DAM 390 nedoporučujeme. Spoločná aplikácia s graminicídmi je možná, nedoporučujeme však použitie graminicídov v pýrohubných dávkach. Pri použití prípadných kombinácií je potrbné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

fuzariózy
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,5 l/ha Ošetrenie jačmena vykonávajte od začiatku výskytu ochorenia v štádiu BBCH 29 - 59 (priebeh steblovania - do konca klasenia) maximálne do konca kvitnutia BBCH 69. Aplikácia na začiatku kvitnutia znižuje obsah toxínov a celkový výskyt fuzárií. -
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,5 l/ha Ošetrenie jačmena vykonávajte od začiatku výskytu ochorenia v štádiu BBCH 29 - 59 (priebeh steblovania - do konca klasenia) maximálne do konca kvitnutia BBCH 69. Aplikácia na začiatku kvitnutia znižuje obsah toxínov a celkový výskyt fuzárií. -
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,5 l/ha Ošetrenie jačmena vykonávajte od začiatku výskytu ochorenia v štádiu BBCH 29 - 59 (priebeh steblovania - do konca klasenia) maximálne do konca kvitnutia BBCH 69. Aplikácia na začiatku kvitnutia znižuje obsah toxínov a celkový výskyt fuzárií. -
septorióza pšenice
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,2 - 1,5 l/ha Ošetrenie jačmena vykonávajte od začiatku výskytu ochorenia v štádiu BBCH 29 - 59 (priebeh steblovania - do konca klasenia) maximálne do konca kvitnutia BBCH 69. Aplikácia na začiatku kvitnutia znižuje obsah toxínov a celkový výskyt fuzárií. -
biela hniloba
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,5 l/ha plné kvitnutie až opad okvetných lístkov (BBCH 63 - 69) -
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,5 l/ha Proti listovým a klasovým chorobám pšenice ošetrujeme podľa potreby na začiatku výskytu chorôb, zvyčajne medzi BBCH 32 a 59 (druhé kolienko – koniec klasenia). Pokiaľ aplikujeme prípravok v priebehu sezóny, potom najúčinnejšia je aplikácia vo fáze BBCH 49 – 51. -

Základné informácie

Názov Caramba®
Formulácia kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
Zloženie 60 g/l metconazole

Spôsob účinku

Účinná látka metconazole patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje veľmi dobrý preventívny a kuratívny účinok, tj. chráni listy pred napadnutím, ale tiež po vzniku infekcie.

Po aplikácii metconazolu má molekulová štruktúra výrazne vyššiu afinitu k 14-demethyláze buniek huby, ktorej funkciu blokuje, čoho následkom je, že rast patogéna je ihneď a dlhodobo pozastavený. Metconazole pôsobí na klíčiace spóry, na rast infekčného mycélia a na jeho nadmerné vervenie. Tento proces prebieha veľmi rýchlo a progresívne, pričom sa hromadia voľné mastné kyseliny v triglycidoch a fosfolipidoch. Vedľa týchto účinkov, táto účinná látka evokuje zvýšenú obrannú reakciu hostiteľskej rastliny po jej ošetrení.

Perzistencia účinnej látky je výborná a zabezpečuje dlhodobé pôsobenie.

Pri ošetrení repky vykazujú jesenné aplikácie zlepšenie zdravotného stavu rastlín a je obmedzené vymŕzanie porastov. Včasná jarná aplikácia zvyšuje pevnosť stoniek a zabraňuje poľahnutiu porastov.

Miešateľnosť

Prípravok Caramba je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi. Kombináciu s kvapalnými hnojivami a zvlášť s DAM 390 nedoporučujeme. Spoločná aplikácia s graminicídmi je možná, nedoporučujeme však použitie graminicídov v pýrohubných dávkach. Pri použití prípadných kombinácií je potrbné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Back
Jarný jačmeň - fuzariózy
Odporúčaná dávka
1,5 l/ha
Termín aplikácie
Ošetrenie jačmena vykonávajte od začiatku výskytu ochorenia v štádiu BBCH 29 - 59 (priebeh steblovania - do konca klasenia) maximálne do konca kvitnutia BBCH 69. Aplikácia na začiatku kvitnutia znižuje obsah toxínov a celkový výskyt fuzárií.
Počet aplikácií
-
Odporúčaná dávka
1,5 l/ha
Termín aplikácie
Ošetrenie jačmena vykonávajte od začiatku výskytu ochorenia v štádiu BBCH 29 - 59 (priebeh steblovania - do konca klasenia) maximálne do konca kvitnutia BBCH 69. Aplikácia na začiatku kvitnutia znižuje obsah toxínov a celkový výskyt fuzárií.
Počet aplikácií
-
Odporúčaná dávka
1,5 l/ha
Termín aplikácie
Ošetrenie jačmena vykonávajte od začiatku výskytu ochorenia v štádiu BBCH 29 - 59 (priebeh steblovania - do konca klasenia) maximálne do konca kvitnutia BBCH 69. Aplikácia na začiatku kvitnutia znižuje obsah toxínov a celkový výskyt fuzárií.
Počet aplikácií
-
Back
Pšenicá ozimná - septorióza pšenice
Odporúčaná dávka
1,2 - 1,5 l/ha
Termín aplikácie
Ošetrenie jačmena vykonávajte od začiatku výskytu ochorenia v štádiu BBCH 29 - 59 (priebeh steblovania - do konca klasenia) maximálne do konca kvitnutia BBCH 69. Aplikácia na začiatku kvitnutia znižuje obsah toxínov a celkový výskyt fuzárií.
Počet aplikácií
-
Back
Repka ozimná - biela hniloba
Odporúčaná dávka
1,5 l/ha
Termín aplikácie
plné kvitnutie až opad okvetných lístkov (BBCH 63 - 69)
Počet aplikácií
-
Odporúčaná dávka
1,5 l/ha
Termín aplikácie
Proti listovým a klasovým chorobám pšenice ošetrujeme podľa potreby na začiatku výskytu chorôb, zvyčajne medzi BBCH 32 a 59 (druhé kolienko – koniec klasenia). Pokiaľ aplikujeme prípravok v priebehu sezóny, potom najúčinnejšia je aplikácia vo fáze BBCH 49 – 51.
Počet aplikácií
-
Hore