Caramba®

Fungicídny prípravok zameraný proti širokému spektru chorôb v obilninách a repke.

Prípravok bude predávaný v balíku Revystar® + Caramba® v dávke 0,5 + 1 l/ha do pšenice.

Caramba®

Fungicídny prípravok zameraný proti širokému spektru chorôb v obilninách a repke.

Prípravok bude predávaný v balíku Revystar® + Caramba® v dávke 0,5 + 1 l/ha do pšenice.


Benefity


 • spoľahlivá ochrana listov a klasov obilnín voči chorobám
 • rýchla absorbcia do rastlinných pletív – vysoká odolnosť voči zmytiu dažďom
 • v repke vykazuje morforegulačný efekt
 • pozitívne ovplyvňuje úrodový potenciál repky
 • účinkuje proti dôležitým chorobám v repke

Detaily

Základné informácie

Názov Caramba®
Formulácia kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
Zloženie 60 g/l metconazole

Spôsob účinku

Účinná látka metconazole patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje veľmi dobrý preventívny a kuratívny účinok, tj. chráni listy pred napadnutím, ale tiež po vzniku infekcie.

Po aplikácii metconazolu má molekulová štruktúra výrazne vyššiu afinitu k 14-demethyláze buniek huby, ktorej funkciu blokuje, čoho následkom je, že rast patogéna je ihneď a dlhodobo pozastavený. Metconazole pôsobí na klíčiace spóry, na rast infekčného mycélia a na jeho nadmerné vervenie. Tento proces prebieha veľmi rýchlo a progresívne, pričom sa hromadia voľné mastné kyseliny v triglycidoch a fosfolipidoch. Vedľa týchto účinkov, táto účinná látka evokuje zvýšenú obrannú reakciu hostiteľskej rastliny po jej ošetrení.

Perzistencia účinnej látky je výborná a zabezpečuje dlhodobé pôsobenie.

Pri ošetrení repky vykazujú jesenné aplikácie zlepšenie zdravotného stavu rastlín a je obmedzené vymŕzanie porastov. Včasná jarná aplikácia zvyšuje pevnosť stoniek a zabraňuje poľahnutiu porastov.

Tolerancia

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! V ochrannom pásme povrchových vôd 2. stupňa sa použitie prípravku obmedzuje nasledovne: 1. Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Miešateľnosť

Prípravok Caramba je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi. Kombináciu s kvapalnými hnojivami a zvlášť s DAM 390 nedoporučujeme. Spoločná aplikácia s graminicídmi je možná, nedoporučujeme však použitie graminicídov v pýrohubných dávkach. Pri použití prípadných kombinácií je potrbné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

DAM 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
nienedoporučuje saánoánoáno, ale nie je to potrenéáno, ale nie s pýrohubnými dávkami

fuzariózy klasov
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 - 1,5 l/ha BBCH 29 - 59 -69 max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 - 1,5 l/ha BBCH 29 - 59 -69 max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 - 1,5 l/ha BBCH 29 - 59 -69 max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 - 1,5 l/ha BBCH 29 - 59 -69 max 2x za sezónu
fuzariózy klasov
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 - 1,5 l/ha BBCH 51 - 69 max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 - 1,5 l/ha BBCH 51 - 69 max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 - 1,5 l/ha BBCH 51 - 69 max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 - 1,5 l/ha BBCH 51 - 69 max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 - 1,5 l/ha BBCH 51 - 59 max 2x za sezónu
biela hniloba
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,5 l/ha jeseň BBCH 14-18, jar BBCH 39-59 1x na jeseň a 1x na jar
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,5 l/ha jeseň BBCH 14-18, jar BBCH 39-59 1x na jeseň a 1x na jar
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,5 l/ha jeseň BBCH 14-18, jar BBCH 39-59 1x na jeseň a 1x na jar

Toxic icons

 • GHS-02 - Horľavé látky
 • GHS-05 - Korozívne a žieravé látky
 • GHS-07 - Dráždivé látky
 • GHS-08 - Látky a zmesi nebezpečné pre zdravie
 • GHS-09 - Látky nebezpečné pre životné prostredie

Základné informácie

Názov Caramba®
Formulácia kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
Zloženie 60 g/l metconazole

Spôsob účinku

Účinná látka metconazole patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje veľmi dobrý preventívny a kuratívny účinok, tj. chráni listy pred napadnutím, ale tiež po vzniku infekcie.

Po aplikácii metconazolu má molekulová štruktúra výrazne vyššiu afinitu k 14-demethyláze buniek huby, ktorej funkciu blokuje, čoho následkom je, že rast patogéna je ihneď a dlhodobo pozastavený. Metconazole pôsobí na klíčiace spóry, na rast infekčného mycélia a na jeho nadmerné vervenie. Tento proces prebieha veľmi rýchlo a progresívne, pričom sa hromadia voľné mastné kyseliny v triglycidoch a fosfolipidoch. Vedľa týchto účinkov, táto účinná látka evokuje zvýšenú obrannú reakciu hostiteľskej rastliny po jej ošetrení.

Perzistencia účinnej látky je výborná a zabezpečuje dlhodobé pôsobenie.

Pri ošetrení repky vykazujú jesenné aplikácie zlepšenie zdravotného stavu rastlín a je obmedzené vymŕzanie porastov. Včasná jarná aplikácia zvyšuje pevnosť stoniek a zabraňuje poľahnutiu porastov.

Tolerancia

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! V ochrannom pásme povrchových vôd 2. stupňa sa použitie prípravku obmedzuje nasledovne: 1. Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Miešateľnosť

Prípravok Caramba je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi. Kombináciu s kvapalnými hnojivami a zvlášť s DAM 390 nedoporučujeme. Spoločná aplikácia s graminicídmi je možná, nedoporučujeme však použitie graminicídov v pýrohubných dávkach. Pri použití prípadných kombinácií je potrbné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

DAM 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
nienedoporučuje saánoánoáno, ale nie je to potrenéáno, ale nie s pýrohubnými dávkami

Back
Jačmeň - fuzariózy klasov
Odporúčaná dávka
1,0 - 1,5 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 29 - 59 -69
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
1,0 - 1,5 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 29 - 59 -69
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
1,0 - 1,5 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 29 - 59 -69
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
1,0 - 1,5 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 29 - 59 -69
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Back
Pšenicá ozimná - fuzariózy klasov
Odporúčaná dávka
1,0 - 1,5 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 51 - 69
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
1,0 - 1,5 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 51 - 69
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
1,0 - 1,5 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 51 - 69
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
1,0 - 1,5 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 51 - 69
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
1,0 - 1,5 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 51 - 59
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Back
Repka ozimná - biela hniloba
Odporúčaná dávka
1,5 l/ha
Termín aplikácie
jeseň BBCH 14-18, jar BBCH 39-59
Počet aplikácií
1x na jeseň a 1x na jar
Odporúčaná dávka
1,5 l/ha
Termín aplikácie
jeseň BBCH 14-18, jar BBCH 39-59
Počet aplikácií
1x na jeseň a 1x na jar
Odporúčaná dávka
1,5 l/ha
Termín aplikácie
jeseň BBCH 14-18, jar BBCH 39-59
Počet aplikácií
1x na jeseň a 1x na jar

Toxic icons

 • GHS-02 - Horľavé látky
 • GHS-05 - Korozívne a žieravé látky
 • GHS-07 - Dráždivé látky
 • GHS-08 - Látky a zmesi nebezpečné pre zdravie
 • GHS-09 - Látky nebezpečné pre životné prostredie
Hore