Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Revystar®

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC) s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom na ochranu proti hubovýmchorobám obilnín.

Prípravok bude predávaný v balíku Revystar® + Caramba® v dávke 0,5 + 1 l/ha do pšenice.

Benefity

  • Účinnosť proti listovým a klasovým chorobám
  • Revylučná ochrana pred fuzariózami a mykotoxínmi

Detaily

Názov Revystar®
Formulácia emulgovateľný koncentrát
Zloženie 100 g/l mefentriflukonazol

Prípravok Revystar obsahuje novú účinnú látku mefentrifluconazole Revysol®, ktorá patrí do chemickej skupiny triazolov, medzi DMI fungicídy, ktoré inhibujú demethylázu v biosyntéze sterolu, čo spôsobuje inhibíciu rastu a narušenie bunkových membrán patogéna, a je teda systémovou fungicídnou látkou s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom proti najdôležitejším chorobám obilnín. Vyznačuje sa mimoriadnou flexibilitou - rýchle naviazanie sa na patogéna, rýchlou penetráciou do pletív a dlhodobou ochranou proti chorobám obilnín.

Prípravok Revystar je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi, insekticídmi a rastovými regulátormi. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváHerbicídyInsekticídyRastové regulátory
-nedoporučuje saáno-áno, napr. Vaztak Activeáno, napr. Medax Top

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdza pšeničná
septorióza pšenice
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdza pšeničná
septorióza pšenice
Názov Revystar®
Formulácia emulgovateľný koncentrát
Zloženie 100 g/l mefentriflukonazol

Prípravok Revystar obsahuje novú účinnú látku mefentrifluconazole Revysol®, ktorá patrí do chemickej skupiny triazolov, medzi DMI fungicídy, ktoré inhibujú demethylázu v biosyntéze sterolu, čo spôsobuje inhibíciu rastu a narušenie bunkových membrán patogéna, a je teda systémovou fungicídnou látkou s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom proti najdôležitejším chorobám obilnín. Vyznačuje sa mimoriadnou flexibilitou - rýchle naviazanie sa na patogéna, rýchlou penetráciou do pletív a dlhodobou ochranou proti chorobám obilnín.

Prípravok Revystar je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi, insekticídmi a rastovými regulátormi. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváHerbicídyInsekticídyRastové regulátory
-nedoporučuje saáno-áno, napr. Vaztak Activeáno, napr. Medax Top

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdza pšeničná
septorióza pšenice
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdza pšeničná
septorióza pšenice
Etiketa Revystar® etiketa
Karta bezpečnostných údajov Revystar® karta bezpečnostných údajov
Informácie z katalógu Revystar® informácie z katalógu
Hore