Flexity®

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme suspenzného koncentrátu proti múčnatke trávovej v pšenici.

Prípravok bude predávaný v balíku Revycare® + Flexity® Pack v dávke 0,9 + 0,3 l/ha, ktorý zabezpečí komplexnú ochranu vašich porastov proti všetkým dôležitým chorobám obilnín.

Optimálny termín pre aplikáciu je od konca odnožovania do vytvorenia zástavovitého listu obilniny.

Flexity®

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme suspenzného koncentrátu proti múčnatke trávovej v pšenici.

Prípravok bude predávaný v balíku Revycare® + Flexity® Pack v dávke 0,9 + 0,3 l/ha, ktorý zabezpečí komplexnú ochranu vašich porastov proti všetkým dôležitým chorobám obilnín.

Optimálny termín pre aplikáciu je od konca odnožovania do vytvorenia zástavovitého listu obilniny.


Benefity

Benefity balíka Revycare® + Flexity® Pack:

 • obsahuje Revysol®
 • má široké spektrum účinku proti hubovým chorobám, aj rezistentným
 • Revylučnú flexibilitu:
 • rýchly príjem účinných látok a distribúciu po liste
 • pôsobenie pri nízkych teplotách (od 5 st. Celzia)
 • znižuje stres z vysokých teplôt
 • odolný voči zmytiu dažďom už krátko po aplikácii

Detaily

Základné informácie

Názov Flexity®
Formulácia suspenzný koncentrát (SC)
Zloženie 300 g/l metrafenone

Spôsob účinku

Flexity je systémovo pôsobiaci fungicídny prípravok prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Účinná látka metrafenone zo skupiny benzophenonov, blokuje rast infekčných štruktúr, rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov.

Tolerancia

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! V ochrannom pásme povrchových vôd 2. stupňa sa použitie prípravku obmedzuje nasledovne: Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu. Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Miešateľnosť

Prípravok Flexity je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, herbicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne potrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby. V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
-ánoánoánoánoáno

hnedá škvrnitosť jačmeňa
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
0,2 - 0,5 l/ha BBCH 22 - 50 max 2x
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
0,2 - 0,5 l/ha BBCH 22 - 50 max 2x
múčnatka trávová
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
0,2 - 0,5 l/ha BBCH 25 - 61 max 2x

Toxic icons

 • GHS-07 - Dráždivé látky
 • GHS-09 - Látky nebezpečné pre životné prostredie

Základné informácie

Názov Flexity®
Formulácia suspenzný koncentrát (SC)
Zloženie 300 g/l metrafenone

Spôsob účinku

Flexity je systémovo pôsobiaci fungicídny prípravok prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Účinná látka metrafenone zo skupiny benzophenonov, blokuje rast infekčných štruktúr, rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov.

Tolerancia

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! V ochrannom pásme povrchových vôd 2. stupňa sa použitie prípravku obmedzuje nasledovne: Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu. Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Miešateľnosť

Prípravok Flexity je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, herbicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne potrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby. V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
-ánoánoánoánoáno

Back
Jačmeň - hnedá škvrnitosť jačmeňa
Odporúčaná dávka
0,2 - 0,5 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 22 - 50
Počet aplikácií
max 2x
Odporúčaná dávka
0,2 - 0,5 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 22 - 50
Počet aplikácií
max 2x
Back
Pšenica - múčnatka trávová
Odporúčaná dávka
0,2 - 0,5 l/ha
Termín aplikácie
BBCH 25 - 61
Počet aplikácií
max 2x

Toxic icons

 • GHS-07 - Dráždivé látky
 • GHS-09 - Látky nebezpečné pre životné prostredie
Hore