Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Revycare® - Poľnohospodárske riešenia

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC) s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom na ochranu proti hubovým chorobám obilnín.

Prípravok bude predávaný v balíku Revycare® + Flexity® Pack v dávke 0,9 + 0,3 l/ha, ktorý zabezpečí komplexnú ochranu vašich porastov proti všetkým dôležitým chorobám obilnín.

Optimálny termín pre aplikáciu je od konca odnožovania do vytvorenia zástavovitého listu obilniny.

Benefity

Benefity balíka Revycare® + Flexity® Pack:

  • obsahuje Revysol®
  • má široké spektrum účinku proti hubovým chorobám, aj rezistentným
  • Revylučnú flexibilitu:
  • rýchly príjem účinných látok a distribúciu po liste
  • pôsobenie pri nízkych teplotách (od 5 st. Celzia)
  • znižuje stres z vysokých teplôt
  • odolný voči zmytiu dažďom už krátko po aplikácii


Detaily

Názov Revycare®
Formulácia emulgovateľný koncentrát
Zloženie 100 g/l mefentriflukonazol, 100 g/l pyraclostrobin

Prípravok Revycare je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením. Prípravok Revycare kombinuje vlastnosti účinných látok mefentrifluconazole (Revisol®) a pyraclostrobin. Mefentrifluconazole je nová účinná látka, ktorá patrí do chemickej skupiny triazolov, medzi DMI fungicídy, ktoré inhibujú demethylázu v biosyntéze sterolu, čo spôsobuje inhibíciu rastu a nerušenie bunkových membrán patogéna, a je teda systémovou fungicídnou látkou. Účinná látka pyraclostrobin patrí do skupiny strobilurínov a je fungicídnou látkou s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom, pôsobí lokálne priamo v mieste infekcie. Strobiluriny pôsobia v mitochondriách bunky, kde v procese dýchania na špecifických miestach prerušujú prenos elektrónov (pôsobí na tzv. Komplex III). Inhibuje sporuláciu a rast spór a mycélia. Spóry sú veľmi citlivé na pyraclostrobin hlavne v období rastu.

Prípravok Revycare je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi, insekticídmi a rastovými regulátormi. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváHerbicídyInsekticídyRastové regulátory
-ánoáno-áno, napr. Vaztak Activeáno, napr. Medax Top

Jačmeň

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hnedá škvrnitosť jačmeňa
ramuláriová škvrnitosť
rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
múčnatka trávová
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdza pšeničná
hrdza repová
septorióza pšenice
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdza repová
rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdza pšeničná
septorióza pšenice
Názov Revycare®
Formulácia emulgovateľný koncentrát
Zloženie 100 g/l mefentriflukonazol, 100 g/l pyraclostrobin

Prípravok Revycare je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením. Prípravok Revycare kombinuje vlastnosti účinných látok mefentrifluconazole (Revisol®) a pyraclostrobin. Mefentrifluconazole je nová účinná látka, ktorá patrí do chemickej skupiny triazolov, medzi DMI fungicídy, ktoré inhibujú demethylázu v biosyntéze sterolu, čo spôsobuje inhibíciu rastu a nerušenie bunkových membrán patogéna, a je teda systémovou fungicídnou látkou. Účinná látka pyraclostrobin patrí do skupiny strobilurínov a je fungicídnou látkou s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom, pôsobí lokálne priamo v mieste infekcie. Strobiluriny pôsobia v mitochondriách bunky, kde v procese dýchania na špecifických miestach prerušujú prenos elektrónov (pôsobí na tzv. Komplex III). Inhibuje sporuláciu a rast spór a mycélia. Spóry sú veľmi citlivé na pyraclostrobin hlavne v období rastu.

Prípravok Revycare je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi, insekticídmi a rastovými regulátormi. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváHerbicídyInsekticídyRastové regulátory
-ánoáno-áno, napr. Vaztak Activeáno, napr. Medax Top

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hnedá škvrnitosť jačmeňa
ramuláriová škvrnitosť
rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
múčnatka trávová
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdza pšeničná
hrdza repová
septorióza pšenice
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdza repová
rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdza pšeničná
septorióza pšenice
Etiketa Revystar® etiketa
Karta bezpečnostných údajov Revystar® karta bezpečnostných údajov
Informácie z katalógu Revystar® informácie z katalógu

Nástroje

Hore