Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kinto® Plus

Nový štandard morenia

Benefity

  • Spoľahlivá ochrana proti všetkým dôležitým chorobám prenosným osivom a pôdou
  • Účinok proti skorému výskytu listových chorôb
  • Zvýšená odolnosť v skorých rastových fázach
  • Využitie úrodového potenciálu odrôd
  • Rovnomerná aplikácia

Detaily

Názov Kinto® Plus
Formulácia stabilná suspenzia (FS)

Kinto Plus je moridlo vo forme stabilnej suspenzie (FS) pre aplikáciu priamo na osivo bez použitia akýchkoľvek adhezívnych látok. Účinná látka fluxapyroxad patrí do skupiny inhibítorov sukcinát dehydrogenázy (SDHI). Inhibíciou komplexu II v reťazci transportu elektrónu narušuje rast huby bránením produkcie energie a elimináciou dostupnosti chemických látok pre syntézu nevyhnutných častí bunky. Má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby). Triticonazole patrí do skupiny DMI-fugicídov, do chemickej skupiny triazolov, ktoré ovplyvňujú biosyntézu sterolu v membránach. Účinkuje ako inhibítor demethylácie – blokuje syntézu C-14-demethylazy a tým tvorbu bunkových membrán patogéna. Obmedzuje rast mycélia a sporuláciu húb. Fludioxonil je širokospektrálna kontaktná účinná látka s reziduálnym účinkom patriaca do skupiny phenylpyrolov. Jej príjem osivom je limitovaný, je veľmi slabo translokovaný v osive. Fludioxonil blokuje proteinkinázu, ktorá katalyzuje fosforyláciu pri syntéze glycerolu. To inhibuje klíčenie spór a rast predlžovacieho vlákna a mycélia pred jeho penetráciou do rastlinného pletiva.

Názov Kinto® Plus
Formulácia stabilná suspenzia (FS)

Kinto Plus je moridlo vo forme stabilnej suspenzie (FS) pre aplikáciu priamo na osivo bez použitia akýchkoľvek adhezívnych látok. Účinná látka fluxapyroxad patrí do skupiny inhibítorov sukcinát dehydrogenázy (SDHI). Inhibíciou komplexu II v reťazci transportu elektrónu narušuje rast huby bránením produkcie energie a elimináciou dostupnosti chemických látok pre syntézu nevyhnutných častí bunky. Má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby). Triticonazole patrí do skupiny DMI-fugicídov, do chemickej skupiny triazolov, ktoré ovplyvňujú biosyntézu sterolu v membránach. Účinkuje ako inhibítor demethylácie – blokuje syntézu C-14-demethylazy a tým tvorbu bunkových membrán patogéna. Obmedzuje rast mycélia a sporuláciu húb. Fludioxonil je širokospektrálna kontaktná účinná látka s reziduálnym účinkom patriaca do skupiny phenylpyrolov. Jej príjem osivom je limitovaný, je veľmi slabo translokovaný v osive. Fludioxonil blokuje proteinkinázu, ktorá katalyzuje fosforyláciu pri syntéze glycerolu. To inhibuje klíčenie spór a rast predlžovacieho vlákna a mycélia pred jeho penetráciou do rastlinného pletiva.

Etiketa Kinto® Plus etiketa
Karta bezpečnostných údajov Kinto® Plus karta bezpečnostných údajov
Informácie z katalógu Kinto® Plus katalóg
Na stiahnutie Kinto© Plus leták
Hore