Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

fómová hniloba [Plenodomus lingam]

Hore