Biodiverzita v poľnohospodárskej krajine

Podpora výskytu opeľovačov a užitočných organizmov.

Súčasná poľnohospodárska krajina prešla v posledných rokoch významnými zmenami.

V dôsledku neustáleho znižovania počtu chovaných hospodárskych zvierat dochádza k obmedzovaniu plôch krmovín a ďalších špeciálnych kŕmnych plodín. Ukončenie činnosti časti cukrovarov a ďalšie negatívne ekonomické tlaky nútia poľnohospodárov pestovať obmedzený počet ekonomicky zaujímavých plodín. Zvyšujúci sa podiel jednotlivých plodín podporuje výskyt chorôb, škodcov a burín, negatívne pôsobí na populácie užitočných organizmov, opeľovačov a znižuje druhové bohatstvo planých rastlín a živočíchov (biodiverzitu).

Súčasná poľnohospodárska krajina poskytuje veľmi málo zdrojov potravy pre opeľovače a ďalší hmyz užitočný v poľnohospodárstve. Najvýznamnejším zdrojom peľu a nektáru je dnes bezpochyby repka, ktorej bolo v roku 2013 zasiate 17,7% osevných plôch. Po jej odkvitnutí na konci mája sú ale už potravné zdroje pre tieto druhy slabé a počas leta a jesene sa už na ornej pôde, okrem ojedinelých plôch ďateľovín, slnečnice, horčice, maku, zeleniny či liečivých rastlín hmyzosnubné plodiny nepestujú.

Opeľovača a užitočné organizmy

Opeľovače patria medzi nenahraditeľných pomocníkov prii opeľovanie poľnohospodárskych rastlín. Napr. u repky v závislosti na odrode alebo hybridu môže za nízkeho stavu opeľovačov (predovšetkým včely medonosnej) alebo nepriaznivého počasia klesnúť výnos o 5-30%, u ovocných stromov to môže byť až 90%.

Užitočné organizmy sa delia na predátorov a parazity. Jeden predátor zahubí počas života viac jedincov koristi, pričom jeden hostiteľ slúži k vývoju jedného alebo viacerých parazitov. Predátori majú okamžitý vplyv na populáciu škodcov (napr. lienky na vošky), na druhej strane parazity väčšinou znižujú populačnú hustotu škodcu až v nasledujúcej generácii.

Zdroj: AGROTIP 12/2012 a 12/2013

Kvitnúce pásy

V rámci projektu na podporu biodiverzity vykonáva BASF CZ už dva roky sledovania opeľovačov a užitočných organizmov na kvitnúcich pásoch v Českej republike.

Prečítajte si viac o kvitnúcich pásoch.

Aký užitočný hmyz sa vyskytuje na poliach?

Hore