Poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný rozvoj

Planéta Zem je unikátne fungujúci celok oceánov, pevniny, fauny, flóry a ľudskej populácie. Prosperita ľudstva je priamo úmerná jej schopnosťi cielene a rozumne využívať dostupné prírodné zdroje. Podoba takzvane "poľnohospodárskej krajiny" je asi nejpatrnějším prejavom priameho prepojenia a rešpektu človeka k prírodným zdrojom.

Väčšina z nás považuje túto krásnu krajinu okolo nás za samozrejmosť. Zabezpečiť, aby zostala krásna a zdravá, je však tvrdá práca. Pre poľnohospodárov je zachovanie krajiny a pôdnych zdrojov otázkou zdravého rozumu a podmienkou úspechu ich podnikania. Navyše svojou prácou odvádza aj službu komunite a ďalším generáciám.

Pestovatelia sa môžu spoľahnúť na podporu BASF s inovatívnymi produktmi pre moderné poľnohospodárstvo, ktoré majú snahu o presah štandardnej ochrany plodín. Po viac ako 100 rokov sme pracovali spoločne s pestovateľmi a zamerali náš výskum na rozvoj najlepších možných produktov a riešení. Zabezpečujeme, že tieto produkty a riešenia sú uplatňované s náležitou starostlivosťou pre zdravie ľudí, zvierat a životného prostredia.

Chceme v tejto postupne budovanej sekcii poskytovať zaujímavé a podnetné informácie aj rôzne náhľady na túto veľmi širokú a veľmi dôležitú oblasť života.

v poľnohospodárskej krajine

Voda je kľúčovým zdrojom pre ľudstvo a život na zemi, takže jej ochrana je a musí byť prioritou

k zaobchádzaniu s prípravkami na ochranu rastlín

„Jed od lieku odlišuje iba podávané množstvo“

Prečo je poľnohospodárstvo najcennejšia práca na zemi?

zaujímavosti zo sveta poľnohospodárstva

Hore