Poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný rozvoj

Planéta Zem je unikátne fungujúci celok oceánov, pevniny, fauny, flóry a ľudskej populácie. Prosperita ľudstva je priamo úmerná jej schopnosťi cielene a rozumne využívať dostupné prírodné zdroje. Podoba takzvane "poľnohospodárskej krajiny" je asi nejpatrnějším prejavom priameho prepojenia a rešpektu človeka k prírodným zdrojom.

Väčšina z nás považuje túto krásnu krajinu okolo nás za samozrejmosť. Zabezpečiť, aby zostala krásna a zdravá, je však tvrdá práca. Pre poľnohospodárov je zachovanie krajiny a pôdnych zdrojov otázkou zdravého rozumu a podmienkou úspechu ich podnikania. Navyše svojou prácou odvádza aj službu komunite a ďalším generáciám.

Pestovatelia sa môžu spoľahnúť na podporu BASF s inovatívnymi produktmi pre moderné poľnohospodárstvo, ktoré majú snahu o presah štandardnej ochrany plodín. Po viac ako 100 rokov sme pracovali spoločne s pestovateľmi a zamerali náš výskum na rozvoj najlepších možných produktov a riešení. Zabezpečujeme, že tieto produkty a riešenia sú uplatňované s náležitou starostlivosťou pre zdravie ľudí, zvierat a životného prostredia.

Chceme v tejto postupne budovanej sekcii poskytovať zaujímavé a podnetné informácie aj rôzne náhľady na túto veľmi širokú a veľmi dôležitú oblasť života.

Biodiverzita

v poľnohospodárskej krajine

Ochrana vody

Voda je kľúčovým zdrojom pre ľudstvo a život na zemi, takže jej ochrana je a musí byť prioritou

Zodpovedný prístup

k zaobchádzaniu s prípravkami na ochranu rastlín

Ľudské zdravie

„Jed od lieku odlišuje iba podávané množstvo“

Najcennejšia práca na zemi

Prečo je poľnohospodárstvo najcennejšia práca na zemi?

Vedeli ste to?

zaujímavosti zo sveta poľnohospodárstva

Hore