Eco Pack - Obalový systém BASF

Prečo sme vyvinuli nové obaly?

Každodenná úspešná práca vyžaduje správne riešenia. Jedným z nich sú obaly výrobkov, obzvlášť dôležité u prípravkov na ochranu rastlín. Hlavným cieľom spoločnosti BASF je pomáhať poľnohospodárom používať prípravky na ochranu rastlín účinne a bezpečne.

Eco Pack - tri dobré dôvody

Vyvinuté spoločne s farmármi

Aby sme toto mohli dosiahnuť, radili sme sa práve s poľnohospodármi pri vývoji našich nových balov. Skúsenosti poľnohospodárov a ich návrhy získané z medzinárodného testovania viedli ku konkrétnym zlepšeniam ako napríklad optimalizované ucho kanistra a povrch časti, za ktorou sa kanister uchopí pri manipulácii.

Bezpečnosť užívateľa

Výsledkom získaných podnetov a mnohoročných skúseností spoločnosti BASF s navrhovaním obalov je tento ľahký kanister, s ktorým sa ľahko manipuluje. Otvára sa v prostriedku hornej časti, novým skrutkovacím uzáverom s integrovaným fóliovým tesnením. Špeciálny tvar zabraňuje špliechaniu a rozliatiu obsahu a navyše optimalizuje vyplachovanie použitého kanistra. Nové obaly významne znižujú riziko zasiahnutia užívateľa obsahom kanistra. Súčasne užívateľ šetrí až štvrtinu pracovného času potrebného k otváraniu a vyprázdňovaniu kanistrov.

Trvalo udržateľný vývoj

Veľký význam má tiež nový spôsob výroby našich obalov, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, šetrí prírodné zdroje a výrazne znižuje emisie skleníkových plynov. Nové Eco Packy Vám pomôžu rýchlo a účinne, slúžia k optimálnej manipulácii pri súčasnej ochrane ako užívateľa, tak životného prostredia.

Výhody obalov v detailoch

Hrdlo umiestnené uprostred

Na rozdiel od bežných obalov prípravkov majú nové obaly hrdlo umiestnené uprostred hornej časti. Je to významné zlepšenie. Kanister je možné úplne vyprázdniť bez špliechania a striekania, a tým je užívateľ chránení voči zasiahnutiu obsahom. Samozrejme sa tým šetrí aj čas.

Plastické logo

Dôležité je na prvý pohľad rozpoznať, že ide o pravý, kvalitný produkt spoločnosti BASF. To Vás chráni pred falzifikátmi.

Špeciálny uzáver

Náš nový uzáver obsahuje integrované tesnenie, ktoré eliminuje potrebu samostatného fóliového tesnenia a je pre Vás taktiež bezpečnejší - výrazne znižuje riziko zasiahnutia užívateľa obsahom kanistra.

Ľahký design

Pevnosť a ľahkosť sa nemusia navzájom vylučovať. V prípade našich nových obalov sa snúbi pevnosť s ľahkosťou. Sú ľahšie, lepšie sa skladajú, čím sa efektívnejšie využije skladovací priestor. Jednoduchšiu likvidáciu prázdnych obalov zaručuje ľahká deformácia po vyprázdnení (zošliapnutím).

Pružné ucho

Každé držadlo, s ktorým sa bežne stretávate, musí mať správny tvar. Týmto pružným, ergonomicky tvarovaným uchom môžete aj otáčať. Zaisťuje pevné, bezpečné uchopenie kanistra, a tým optimálnu manipuláciu s ním.

Lepšie uchopiteľný

Dno kanistra je lemované vystupujúcimi bodmi pre lepšie uchopenie bez rizika vyšmyknutia z ruky. Obsah kanistra tak môžte ľahko nalievať a presne dávkovať.

Použitie v praxi

Eco Pack zanechá okolie čisté - výrazne znižuje riziko zasiahnutia prípravkom na ochranu rastlín.

Špeciálny uzáver

  • Jednoducho odšraubujete a môžete začať pracovať.
  • Nemusíte už prácne odstraňovať fóliu.

Nalievanie pomocou ucha a tvarovaného dna

  • Uchopte za ucho a tvarované dno, kanister Vám nevykľzne.
  • Môžete bezpečne, ergonomicky nalievať a presne dávkovať.

Použitie bez striekania

Pretože otvor je uprostred, nedochádza pri vylievaní obsahu k striekaniu ani špliechaniu.

Dokonalé vyprázdňovanie

  • Produkt môžete využiť do poslednej kvapky.
  • Kanister sa po použití ľahko vyplachuje.

Eco - efficiency a trvalo udržateľný vývoj - prínos pre užívateľa a životné prostredie.

Eco - efficeincy znamená dosiahnutie vyššieho výkonu a kvality pri nižších nákladoch a menšom vplyve na životné prostredie. Metóda analýzy eco-efficency, vyvinutá v BASF, porovnáva ekonomickú hodnotu produktu a toho, aký vplyv mala jeho výroba na životné prostredie.

Eco - efficiency

Pri vývoji tohto nového obalového systému sme uplatnili našu metódu, aby sme nový výrobok porovnali s predchádzajúcim. Výsledky ukázali, že projekt Eco Packov má vyšší eco - efficiency, pretože sa na nový kanister spotrebuje o veľa menej plastu. Znamená to zníženie emisií skleníkových plynov pri výrobe a recyklácii.

Udržateľnosť

Po kompletnom zavedení výroby v roku 2014 očakávame zníženie emisií skleníkových plynov o viac ako 2000 ton CO2. Toto množstvo predstavuje záchranu viac ako 80 000 stromov.Pre užívateľov je výhodou jednoduchšie nakladanie s odpadmi - prázdne kanistre sa dajú bezpečne a ľahko zdeformovať a zlikvidovať. Navyše výrazne znižujú riziko zasiahnutia prípravkom na ochranu rastlín, ktoré obsahujú.

Hore