Ľudské zdravie

Slávny výrok „Jed od lieku odlišuje iba podávané množstvo“ platí aj v bežnom živote, keď je reč o produktoch ako soľ, víno, káva atď. Preto je podobné pravidlo potrebné k zaisteniu bezpečnosti konzumenta, aj napriek náročným registračným procesom, ktorým podliehajú registrácie prípravkov na ochranu rastlín.

Prípravky na ochranu rastlín sú koncentráty určené k premiešaniu s veľkými dávkami vody pre aplikáciu na rozsiahle plochy. Použitie ochranných pomôcok pri ich aplikácii znižuje možnosť zasiahnutia.

Príprava samotnej postrekovej zmesi začína ešte pred otvorením nádoby s prípravkom.

S bezpečnosťou žiadne kompromisy

Vedeli ste, že...

 • počas aplikácie pesticídov je zasiahnutím najviac ohrozená (až 97%) koža. Pri práci s pesticídmi je preto nevyhnutné používať osobné ochranné prostriedky, aby sme zabránili náhodnému kontaktu s produktami.

Používajte prípravky na ochranu rastlín zodpovedne:

Používajte prípravky na ochranu rastlín zodpovedne:

 • Vždy si pozorne prečítajte etiketu a dodržujte bezpečnostné pokyny. Napríklad kvapaliny na olejovej báze (EC formulácia) sú ľahko vstrebateľné kožou a preto je nutná jej zvýšená ochrana, zatiaľ čo granuláty a sypké prípravky sú ľahko vdýchnuteľné a preto je vyžadovaný respirátor alebo respiračná maska.
 • Pri zachádzaní s nezriedenými prípravkami na ochranu rastlín je obzvlášť dôležité nosiť rukavice označené ako vysoko odolné voči chemikáliám. Aj tieto rukavice je nutné opláchnuť v prípade kontaktu s pesticídmi.
 • V prípade aplikácie prostriedku vo výške nižšej než k ramenám, majte rukávy vždy natiahnuté na rukaviciach. Ak je prostriedok aplikovaný nad výškou hlavy, rukavice by mali byť na rukávoch. Ak však aplikujete prostriedok oboma spôsobmi, môžete dočasne prelepiť styčnú plochu rukavíc a rukávov lepiacou páskou. Niektoré úkony vyžadujú rukavice dlhé až k lakťom pre prípad väčšej ochrany.
 • Bežný pracovný odev poskytuje určitú ochranu, ale špecializované kvapalinám a chemikáliám odolné materiály zaistia väčšiu ochranu. Ak pracujete s pesticídmi alebo pri ich aplikácii, chráňte sa aspoň
  • Pracovným odevom s dlhými rukávmi a nohavicami
  • Podšitými rukavicami odolnými voči kvapalinám a chemikáliám
  • Topánkami a ponožkami
  • Pri miešaní a inej manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín si oblečte kombinézu a cez ňu zásteru z materiálu odolným voči chemikáliám
  • Aj napriek tomu, ak pracujete s pesticídmi, perte pracovný odev denne

Hore