Prečo je poľnohospodárstvo najcennejšia práca na zemi?


Nás, v BASF Ochrana rastlín, odpoveď inšpirovala k tvorbe kampane, ktorá ukazuje naše uznanie a podporu poľnohospodárom a pestovateľom na celom svete.

Poľnohospodári sú tí, ktorí dokážu nakŕmiť hladnú planétu.

S pomocou spoločnosti BASF majú poľnohospodári budúcnosť vo svojich rukách.

Hladná planéta

Najcennejšia práca na zemi

Kampaň podporuje našu obchodnú stratégiu, pretože ukazuje, ako dokážeme naše znalosti o potrebách a ťažkostiach poľnohospodárov pretvoriť v inovatíve technológie a riešenia.

Pri tvorbe kampane sme sa zamerali na to, ako poľnohospodári a spotrebitelia vnímajú úlohu poľnohospodárstva aj ako sa vnímajú navzájom medzi sebou. Poľnohospodári by mali za svoju prácu pocítiť hrdosť; pretože berú svoju zodpovednosť voči spoločnosti a životnému prostrediu veľmi vážne.

BASF zohráva svoju úlohu tým, že spolupracuje s poľnohospodármi pri tvorbe chémie, ktorá pomáha vyprodukovať vyššiu kvalitu plodín a dosiahnuť výnosy, ktoré zvládnu uspokojiť potreby stále rastúcej svetovej populácie.


Snímky poľnohospodárov a plodín z celého sveta predstavujú odpoveď na oatázku "aká je najcennejšia práca na Zemi" Poľnohospodárstvo je naozaj tou najcennejšou prácou na zemi! Ruky predstavujú obetavú ťažkú prácu, ktorú poľnohospodári vykonávajú po celom svete. Naša spoločnosť je hrdá na to, že tiež môže podať pomocnú ruku a pomáha pestovateľom čeliť novým výzvam.

Odpoveď je v rukách poľnohospodárov!

Poľnohospodárstvo, najcennejšia práca na zemi.

Každé zrnko sa počíta

Máme ale dostatok poľnohospodárskej pôdy?

Bude skrátka potrebné počítať s každým zrnkom. BASF preto v spolupráci s poľnohospodármi vyvíja inovatívne prípravky pre ošetrenie osiva. Z neho vzídené rastliny sú silnejšie a odolné voči chorobám, čo pomáha poľnohospodárom maximálne využiť ich výnosový potenciál. Vďaka tomuto osivu nasýtia viac ľudí pri rovnakom množstve pôdy.

S pomocou firmy BASF majú poľnohospodári budúcnosť vo svojich rukách.

Vyťažiť zo vzácneho zdroja čo najviac

A preto je len málo vecí dôležitejších ako pôda, v ktorej sa tieto plodiny pestujú. Aby mohla pôda zostať ajzajtra zdravá, už dnes s ňou musíme zaobchádzať so starostlivosťou a rešpektom.

BASF v spolupráci s poľnohospodármi vytvára prípravky, ktoré pomáhajú udržať pôdu úrodnú a plodnú, so správnym množstvom vody a živín. Chránime krajinu a myslíme na budúcnosť.

S pomocou firmy BASF majú poľnohospodári budúcnosť vo svojich rukách.

Použitie správnych technológií

Bez správnych technológií by táto úloha nebola možná.

BASF podporuje poľnohospodárov, aby sa dostávali k inováciám, riešeniam a ľuďom, ktorí im umožnia zvýšiť produktivitu a mať k dispozícii všetky dostupné prostriedky. Takže rastúce požiadavky môžu byť splnené...

S pomocou firmy BASF majú poľnohospodári budúcnosť vo svojich rukách.

Produkovať dostatok potravy na nasýtenie rastúcej populácie.

Zabezpečenie dostatočného množstva kvalitných potravín pri súčasnom množstve pôdy bude stále ťažšie.

To je dôvod, prečo BASF v spolupráci s poľnohospodármi vytvára prípravky, ktoré pomáhajú maximalizovať výnos a produkovať zdravšiu úrodu. Veľkým dielom tak prispievame k tomu, aby sme sa my všetci mohli každý deň tešiť z dostatku potravín.

S pomocou firmy BASF majú poľnohospodári budúcnosť vo svojich rukách.

Pestovanie vysoko kvalitných plodín

Na poľnohospodárov je vyvíjaný tlak s cieľom maximalizovať výnosy a produkovať plodiny so stále vyššou kvalitou. Očakávania môžu viesť k veľkým výsledkom.

To je dôvod, prečo BASF v spolupráci s poľnohospodármi vytvára prípravky, ktoré pomáhajú pestovať zdravé a vysoko kvalitné plodiny, ktoré svet vyžaduje.

S pomocou firmy BASF majú poľnohospodári budúcnosť vo svojich rukách.

Hore