Ochrana vody

Voda je kľúčovým zdrojom pre ľudstvo a život na zemi, takže jej ochrana je a musí byť prioritou.

V Európe máme jedny z najprísnejších zákonných noriem na svete (EÚ Water Framework Directive), ktoré chránia prírodné i umelé zdroje vody. Pesticídy používané v poľnohospodárstve môžu preniknúť do vodných zdrojov mnohými cestami - od náhodného rozliatia na dvore farmy po vyplavenie z ošetrených poľných plôch. Chceme zvýšiť povedomie o tom, ako sa pesticídy do vody dostávajú a poskytnúť rady, ako minimalizovať kontaminácie vody pesticídmi používanými v poľnohospodárstve.

Koniec koncov ochrana vody v poľnohospodárstve prospieva všetkým - poľnohospodárom, prírode i celej spoločnosti.

Dokument

Ochrana vody

Článok o znečisťovaní vody a o možnostiach obmedzenia zdrojov znečistenia

Čítať
Hore