Vedeli ste, že čivavy majú niečo spoločné s kapustou?

Dnešné domáce psy zdomácneli z vlkov vďaka tisícročiam selektívneho chovu a domestikácie človekom.

Rovnaký selektívny prístup sa použil pri šľachtení rôznych druhov zeleniny, ktoré dnes konzumujeme; vyšľachtili sa z druhov, ktoré sa prirodzene vyskytovali vo voľnej prírode. Vedeli ste napríklad, že karfiol, kapusta, brokolica, kel a ružičkový kel pochádzajú z tej istej divokej rastliny [1] ?

Potreba šľachtenia nových druhov plodín, ktoré by boli odolné voči klimatickým zmenám a zmierňovali negatívny vplyv na životné prostredie, ešte nikdy nebola taká naliehavá ako dnes. Našťastie, dnes máme k dispozícii nové techniky šľachtenia/úpravy genómu (známe aj pod skratkou NBT, z angl. New Breeding Techniques), ktoré pomáhajú zvládať tieto náročné výzvy.

Mohli by ich využívať šľachtitelia a pestovatelia rastlín, a prispieť tak k tomu, aby Európa dokázala rýchlejšie napĺňať ciele stanovené v stratégiách „Z farmy na stôl“ a „Zelená dohoda“, a významne prispievať k dosahovaniu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ako je napríklad ukončenie hladu či podpora biodiverzity. Schopnosť napĺňať uvedené ciele však bude závisieť od toho, či zákonodarcovia povolia komercializáciu týchto inovatívnych plodín.

Dobrý príklad toho, ako môžu NBT prispievať k ochrane tradičných odrôd viniča, akými sú napríklad Sangiovese, Rizling či Rulandské modré , a pritom efektívne vyberať nové atribúty, je znázornený v tejto infografike [2]. Viac informácií o regulácii NBT nájdete tu [3] a tiež informatívne najčastejšie otázky [4].

Ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte napísať email Františkovi Kockovi na adresu frantisek.kocka@basf.com .

[1] BBC.co.uk – Bitesize. Part of Biology (Single Science): Selective breeding and gene technology

[2] Euroseed: Innovation to preserve tradition fungi-resistant grape vine (2020)

[3] Schmidt, Belisle & Frommer: The evolving landscape around genome editing in agriculture. EMBO Rep (2020) 21:e50680

[4] EuropaBio: Genome Editing FAQ

Vedeli ste to?

Čivavy majú niečo spoločné s kapustou

Stiahnuť
Hore