Vedeli ste, že 53 % potravinového odpadu v EÚ pochádza z domácností?

To znamená, že k riešeniu tohto problému musíme významne prispieť my všetci.

V Európe až 70 % potravinového odpadu pochádza súhrnne z domácností, reštaurácií, stravovacích služieb a maloobchodu, zatiaľ čo zvyšných 30 % vzniká na farmách a pri procese spracovania [1]. Vďaka používaniu moderných technológií na ochranu plodín bolo len 20 % plodín znehodnotených v dôsledku pôsobenia škodcov, buriny a ochorení na farmách [2].

Technologické inovácie by však mohli prispieť k ďalšiemu znižovaniu strát v celom potravinovom reťazci, teda „z farmy až na stôl“. Ako príklad možno uviesť vývoj odrôd s predĺženou trvanlivosťou a udržateľných obalov, inteligentné chladničky alebo aplikácie, ktoré riadia spotrebu potravín v domácnosti, pri nakupovaní a v reštauráciách. Aplikácia Too Good To Go ponúka inovatívny príklad toho, ako sa firmy s prebytkom jedla môžu digitálne prepojiť s tými, ktorí by ho chceli konzumovať.

[1] Å Stenmarck et al. Estimates of European food waste levels, EU Fusions Project (FP7), 2016
(Odhad miery potravinového odpadu v Európe, Projekt Fúzie EÚ (FP7), 2016)

[2] Výskumná služba Európskeho parlamentu, Poľnohospodárstvo bez prípravkov na ochranu rastlín, EP (STOA), 2019

Európska komisia v rámci svojej stratégie „Z farmy na stôl“ oznámila, že bude konať tak, aby sa do roku 2030 znížilo strácanie živín najmenej o 50 % a používanie hnojív aspoň o 20 %. Vyvinuli sa inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú znižovať straty dusíka. Patrí k nim používanie inhibítorov nitrifikácie, ktorého cieľom je na určité obdobie znížiť premenu amoniaku na dusičnan, a tým aj tvorbu významného skleníkového plynu: oxidu dusného. V ideálnom prípade by sa táto technológia mala kombinovať s technikami presného poľnohospodárstva, čím by sa zabezpečilo, že na každú časť poľa sa použije len presné množstvo hnojív potrebných pre príslušné plodiny. Vedecké štúdie [1] preukázali, že používaním inhibítorov nitrifikácie je možné znížiť emisie oxidu dusného z poľnohospodárskych systémov o 44 % a uvoľňovanie dusičnanov o 47 %.

Ak sa chcete dozvedieť viac o účinnosti používania dusíka, pozrite si krátke video nižšie.

Keeping Nitrogen on Target 2020

Spoločnosť BASF 16. novembra 2020 oznámila svoj záväzok spolu s merateľnými cieľmi zameraný na podporu trvalo udržateľného poľnohospodárstva do roku 2030. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte našu webovú stránku venovanú trvalo udržateľnému rozvoju!

Vedeli ste že?

53 % potravinového odpadu v EÚ pochádza z domácností

Stiahnuť
Hore