Vedeli ste, že 60 % vidieckych domácností v EÚ nemá prístup k širokopásmovému internetu?

Rýchlejšie zavádzanie inovatívnych digitálnych technológií a technológií presného poľnohospodárstva bude závisieť od prístupu vidieckeho obyvateľstva k širokopásmovému internetu.

To bude rozhodujúce pre dosiahnutie cieľov stratégie „Z farmy na stôl“ (Farm to Fork) z hľadiska znižovania vplyvu na životné prostredie či úspory nákladov a zdrojov.

Medzi príklady technológií, ktoré môžu zlepšiť udržateľnosť poľnohospodárstva, patrí používanie satelitných údajov na mapovanie stavu poľnohospodárskych polí a pôd, efektívny prenos údajov medzi traktormi a servermi, rozpoznávanie obrazu a umelá inteligencia na predvídanie ochorení plodín a cielené uplatňovanie poľnohospodárskych vstupov. V tejto súvislosti môžu európske satelitné programy EGNOS a Galileo pomôcť dosiahnuť najlepšie možné výsledky v oblasti presného poľnohospodárstva.

Príklad, ako môžu európske satelitné programy pomôcť presnému poľnohospodárstvu.

Zdroj videa: Európske satelity pre poľnohospodárstvo | Agentúra pre európske globálne navigačné satelitné systémy (europa.eu)

[*] Názov: Údaje z dokumentu „Európska komisia chce spoločným úsilím priniesť viac širokopásmových služieb do vidieckych oblastí“ Odkaz tu.

Vedeli ste že?

60 % vidieckych domácností v EÚ nemá prístup k širokopásmovému internetu?

Stiahnuť
Hore