Vedeli ste, že MRL sú obchodné a nie bezpečnostné normy?

Pesticídy, ktoré používajú poľnohospodári na reguláciu škodcov a chorôb plodín, môžu na plodinách po zbere zanechať zistiteľné stopy rezíduí. Maximálne limity rezíduí (MRL) sú zákonom stanovené limity pre tieto zvyškové stopy a slúžia na overenie toho, či sa pesticídy aplikovali správne, teda podľa pokynov uvedených na etikete.

Vedeli ste, že bežné rezíduum 0,1 mg na kilogram zodpovedá muche na 10-tonovom kamióne?

Skôr než MRL prijme Európska únia, musí potvrdiť ich bezpečnosť pre spotrebiteľov Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) – avšak MRL ako také nie sú bezpečnostné normy. Ide v skutočnosti o obchodné normy, ktoré sa používajú na celom svete na sledovanie správneho používania pesticídov a na povolenie pohybu poľnohospodárskych výrobkov, ako sú napríklad potraviny a víno, v rámci EÚ a na medzinárodnej úrovni. Keď sa zistí, že úroveň rezíduí pesticídov presahuje stanovené hodnoty MRL, znamená to, že poľnohospodári zrejme presne nedodržali pokyny uvedené na etikete. Neznamená to však, že by tieto plodiny neboli pre spotrebiteľov bezpečné, pretože MRL sú stanovené hlboko pod hodnotami, pri ktorých by pesticídy mohli predstavovať potenciálne riziko.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=u93BmEt2Vss

Ak máte záujem o viac informácií o MRL, prečítajte si Správy EFSA o rezíduách pesticídov v potravinách , Správu ECPA o používaní pesticídov a bezpečnosti potravín alebo si stiahnite naše Najčastejšie otázky (príloha).

Ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte napísať email Františkovi Kockovi na adresu frantisek.kocka@basf.com .

Vedeli ste to?

MRL sú obchodné a nie bezpečnostné normy

Stiahnuť
Hore