Vedeli ste, že aj ekologickí poľnohospodári môžu používať pesticídy?

Podobne ako mnohí poľnohospodári, aj ekologickí poľnohospodári používajú rôzne spôsoby, ako zamedziť výskytu škodcov, buriny a chorôb, ktoré poškodzujú alebo ničia ich plodiny. Patrí k nim používanie odolných odrôd a kultivačné postupy, ako napríklad striedanie plodín alebo mechanické odstraňovanie buriny. Tie však niekedy nestačia, a tak ekologickí poľnohospodári používajú pesticídy, ktoré sú schválené na používanie v ekologickom poľnohospodárstve [1].

Patria medzi ne „základné látky“, ako je ocot, „nízkorizikové látky“, ako napríklad fosforečnan železitý, mikroorganizmy, feromóny, ako aj ďalšie pesticídy ako síra, meď, rastlinné výťažky* a syntetické insekticídy**.

Bez prístupu k moderným alternatívam zostávajú pre ekologických poľnohospodárov zvlášť dôležité fungicídy na báze medi‡ (obmedzené právnymi predpismi EÚ na 28 kg medi na hektár v priebehu siedmich rokov).


* Napr. pyretríny

** Deltametrín a lambda-cyhalotrín (pyretroidné insekticídy), ktoré sa používajú v lapačoch hmyzu na kontrolu škodcov olív

‡ Hydroxid meďnatý, oxychlorid meďnatý, oxid meďnatý, zmes Bordeaux a trojmocný síran meďnatý

[1] VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 2021/1165 z 15. júla 2021, ktorým sa povoľujú určité produkty a látky na použitie v ekologickej výrobe a ktorým sa ustanovujú ich zoznamy

Hore