Vedeli ste, že cikády sú rovnako hlasné ako operní speváci?

Pri meraní vo výške 50 cm bol zaznamenaný africký druh cikády* s hlasitosťou takmer 107 decibelov.

To je takmer rovnako hlasné ako živý rockový koncert (114 dB) alebo ako najhlasnejšia operná speváčka na svete Smiljana Zacharievová (113 dB) [1]. Spev cikád pomáha členom tohto druhu pri vzájomnej komunikácii, hľadaní partnerov a možno aj pri odháňaní potenciálnych predátorov [2].

Existuje asi 3 000 druhov cikád. Dva druhy zosynchronizovali svoj vývoj v intervale 13 alebo 17 rokov tak, aby sa vyliahli súčasne ako lietajúce dospelé jedince, a potom sa v priebehu niekoľkých týždňov spárili a uhynuli [3]. Možným vysvetlením tohto javu je, že vďaka vývoju sa liahnu ako dospelé jedince výlučne v intervaloch prvočíslových rokov preto, aby sa vyhli predátorskej dravosti druhov, ktoré sa nedokážu synchronizovať s 13- alebo 17-ročným intervalom [3]. Takže by sme vlastne mohli povedať, že cikády sú nielen najhlučnejším hmyzom na svete, ale že vynašli aj prvočísla!

Prečo sú cikády také hlučné? Entomológ Samuel Ramsey vysvetľuje, prečo je také dôležité, aby sa cikády zhromažďovali vo veľkých skupinách a robili veľký hluk.

Vedeli ste že?

cikády sú rovnako hlasné ako operní speváci?

Stiahnuť
Hore