Vedeli ste, že drvenie kostí dalo vznik modernej štatistike?

V priebehu 19. storočia sa zvieracie kosti drvili, aby sa z nich získali fosfáty na hnojenie pôdy pre pestovanie plodín. Predtým boli jedinými zdrojmi hnojív hnoj hospodárskych zvierat a guáno získavané z kolónií vtákov a netopierov.

Významný prínos hnojív k produkcii plodín dokázali v 19. storočí Lawes a Gilbert na základe údajov z dlhodobého experimentu s pšenicou Broadbalk v Rothamstede [1]. Získali rozsiahle experimentálne údaje, na základe ktorých zistili, že dusík aplikovaný do pôdy je nevyhnutný na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby a nakŕmenie rozrastajúcej sa populácie. Na analýzu údajov z týchto dlhodobých experimentov Sir Ronald Fisher na začiatku 20. storočia vyvinul experimentálne plány a štatistické nástroje, ktoré sa dodnes vyučujú na vysokých školách a používajú ako základné techniky.

Laboratórium na panstve Rothamsted

Krátky dokumentárny film o význame Sira Ronalda Fishera a jeho prínose v oblasti štatistiky, evolučnej teórie a genetiky.

Hore