Vedeli ste, že háďatká chránia plodiny?

Väčšina háďatiek sú mikroskopické červy, ktoré žijú úplne všade, na stromoch, v pôde, v piesku, či dokonca v arktickom ľade.

Môžu byť však aj oveľa väčšie! Placentonema gigantissima je obrovský druh hlístovca, ktorý dokáže dorásť až do dĺžky 8,4 metra [1]. Niektoré druhy háďatiek, ako napríklad háďatko zemiakové, môže poškodiť poľnohospodárske plodiny, čo vedie k stratám úrody v objeme až 35 percent. Existuje dokonca druh známy ako „háďatko pivné“, pretože rád prebýva vo vlhkých pivných rohožiach!

Háďatká ale môžu napríklad aj chrániť plodiny. „Suchozemské parazitické háďatko“ sa používa na biologickú reguláciu slimákov. Aplikujú sa prostredníctvom systémov na zavlažovanie plodín a zostávajú aktívne, až kým nie je kompletne zožratý zdroj ich potravy – slimáky. Biologická regulácia je dôležitým nástrojom na plnenie cieľov stratégie „Z farmy na stôl“ a Biodiverzity, ktoré majú do roku 2030 zredukovať používanie chemických a nebezpečnejších pesticídov o 50 percent.

Historicky tu boli už pred dinosaurami a počtom nás prevyšujú o trilióny, a predsa ste možno nikdy nemali to šťastie nejaké vidieť. Dovoľte nám teda predstaviť vám – háďatko.

Hore