Vedeli ste, že hrsť zdravej pôdy môže obsahovať viac mikroorganizmov, ako je ľudí na Zemi?

Komisia EÚ v rámci Stratégie biodiverzity prehodnocuje svoju Tematickú stratégiu na ochranu pôdy, vrátane hlavných hrozieb pre pôdu, ako je erózia, záplavy, zosuvy, úbytok organických látok, zasoľovanie, kontaminácia, zhutňovanie, prekrytie pôdy a strata pôdnej biodiverzity.

Podľa výpočtov jeden gram zdravej pôdy môže obsahovať až 1 miliardu mikroorganizmov a niekoľko metrov hubových hýf [1]. Táto skutočnosť je zvlášť dôležitá, pretože pôdne mikróby sú nielenže nevyhnutné pre úrodnosť pôdy, ale sú aj kľúčovými poskytovateľmi všetkých druhov environmentálnych služieb.

Pomalky, hovorovo známe aj ako „vodné medvedíky“, sú pôdne tvory s dĺžkou 1 mm a vyskytujú sa úplne všade – na vrcholkoch hôr, v hlbokých moriach aj v bahenných sopkách!

Zmiernenie klimatických zmien sa zdôrazňuje ako jeden z cieľov novej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Odhaduje sa, že horných 30 cm pôdy obsahuje 680 miliárd ton uhlíka, čo je takmer dvakrát toľko ako v atmosfére [2], a dokáže udržať ešte ďalších 60 %. V celosvetovom meradle by bolo možné izolovať v pôde ešte viac uhlíka, a znížiť tak čistý ekvivalent emisií CO2, ktoré sa uvoľňujú do životného prostredia z poľnohospodárstva a ďalších odvetví. Čo by to však znamenalo v praxi?

Existujú rôzne spôsoby, ako môžu poľnohospodárske postupy pomôcť odstrániť uhlík z atmosféry a zachytiť ho pod zemou. Patrí k nim využívanie lesov na zachytávanie uhlíka, obnova rašelinísk, šľachtenie plodín, ktoré dokážu zachytávať a ukladať viac organického uhlíka pod zemou, a zavádzanie systémov, ako je napríklad konzervačné obrábanie pôdy [3], ktoré zabraňujú narúšaniu pôdnych štruktúr a cenných pôdnych organizmov. Za podpory celej spoločnosti a správnej politiky môžu poľnohospodári chrániť zdravú pôdu, nakŕmiť hladnú planétu a významne prispieť k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte napísať email Františkovi Kockovi na adresu frantisek.kocka@basf.com .

[1] „Tajný život pôdy“, prof. Peg Herring, riaditeľka komunikácie na Vysokej škole poľnohospodárskych vied a redaktorka časopisu Oregon’s Agricultural Progress na Oregonskej štátnej univerzite. https://extension.oregonstate.edu/news/secret-life-soil

[2] „Najkomplexnejšia mapa sveta zobrazujúca množstvo uhlíkových zásob v pôde“, ktorú vydala Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). http://www.fao.org/news/story/en/item/1071012/icode/

[3] Konzervačné obrábanie pôdy je zastrešujúci alebo všeobecný pojem na charakteristiku systémov obrábania pôdy, ktoré majú potenciál chrániť pôdu a vodu znižovaním ich strát v porovnaní s niektorými formami bežného obrábania pôdy.

Hore