Vedeli ste, že jediná voška môže za rok splodiť 600 miliárd potomkov?

Vošky sú drobný hmyz so schopnosťou rýchleho rozmnožovania. Samička vošky môže každý deň porodiť niekoľko dcér bez toho, aby sa musela páriť.

Vošky dokonca dokážu „preskakovať“ generácie tým, že ich potomstvo sa už rodí gravidné [1]. Výpočty ukázali, že za optimálnych podmienok môže jediná voška splodiť 600 miliárd potomkov ročne.

Vošky sú škodcovia, ktorí sa kŕmia množstvom rôznych druhov rastlín a môžu na plodiny prenášať vírusové ochorenia, podobne ako komáre prenášajú maláriu na ľudí. Integrovaná ochrana proti škodcom (IPM) pomáha predchádzať zamoreniu voškami, škodám na úrode a prenášaniu ochorení, čím sa znižuje potreba použitia insekcitídov.

Rodia sa gravidné: Invázia vošiek s náporom klonov | Dôkladný prieskum

Hore