Vedeli ste, že každý nárast teploty o 1 °C môže zvýšiť tlak hmyzích škodcov až o 25 %?

Klimatické zmeny môžu mať výrazný vplyv na plodiny pestované v Európe. Vyššie teploty môžu vyvolať migráciu hmyzu z teplejších krajín na juhu do chladnejších krajín na severe.

Vyššie teploty môžu vyvolať migráciu hmyzu z teplejších krajín na juhu do chladnejších krajín na severe. Hmyzí škodcovia už dnes znižujú úrodu základných plodín (pšenica, ryža a kukurica) približne o 5 až 20 % [1]. Ďalšie straty výnosov v dôsledku zvýšeného tlaku hmyzu by mohli vzrásť o 10 až 25 % na stupeň Celzia oteplenia [1]. Takýto pokles výnosov by ohrozil bezpečnosť, kvalitu a miestnu výrobu potravín, čo by viedlo k zvýšeniu cien potravín.

Na preskúmanie ich možného vplyvu na potravinovú bezpečnosť vedci analyzovali celosvetový pohyb škodcov plodín. Prišli k záveru, že geografické posuny z hľadiska smeru sa líšili v závislosti od sťahovania chrobákov, vošiek, molí a húb do vyšších zemepisných šírok, zatiaľ čo vírusy a pôdny hmyz sa presúva do nižších zemepisných šírok [2]. Predpovede týchto druhov ohnísk súvisiacich so zmenou klímy budú závisieť od rozvoja validovaných počítačových modelov, ako ilustruje obrázok nižšie.

Predpoveď dynamického posunu klimatickej udržateľnosti niektorých škodcov v Európe v rokoch 2020 až 2026. Zdroj: Grünig et al. Commun Biol 3, 233 (2020). https://doi.org/10.1038/s42003-020-0962-9

[*] Titulný obrázok: Púštne kobylky (Schistocerca gregaria) na poľnej ceste.

[1] C. Deutsch et al. Increase in crop losses to insect pests in a warming climate | Science (sciencemag.org), Science 31 Aug 2018: Vol. 361, Issue 6405, pp. 916-919

(Nárast úbytku plodín v dôsledku hmyzích škodcov v otepľujúcom sa podnebí)

[2] Bebber et al. Crop pests and pathogens move polewards in a warming world. Nature Clim Change 3, 985–988 (2013).

(V otepľujúcom sa svete sa škodcovia plodín a patogény presúvajú smerom k pólom.)

Vedeli ste že?

každý nárast teploty o 1 °C môže zvýšiť tlak hmyzích škodcov až o 25 %?

Stiahnuť
Hore