Vedeli ste, že len 11 % poľnohospodárov v EÚ je mladších ako 40 rokov?

V EÚ je približne 10,3 milióna poľnohospodárov, z ktorých tretina (32 %) je vo veku 65 rokov alebo viac.

Iba 11 % poľnohospodárskych podnikov vedú poľnohospodári mladší ako 40 rokov. Mladí poľnohospodári však zväčša riadia väčšie farmy a družstvá z hľadiska rozlohy, počtu hospodárskych zvierat a produkcie [1]. Prilákať mladých ľudí k poľnohospodárstvu bude dôležité na oživenie vidieckych spoločenstiev a zabezpečenie budúcich dodávok potravín.

Ako vyplýva zo správy Európskej rady mladých poľnohospodárov , veľká väčšina mladých poľnohospodárov cíti zodpovednosť za zabezpečenie udržateľného odvetvia poľnohospodárstva [2]. Mladí poľnohospodári tiež spravidla ochotnejšie prijímajú inovatívne technológie a udržateľné poľnohospodárke postupy [3] pri riešení problémov rastúceho dopytu po potravinách pri ubúdajúcich prírodných zdrojoch.

[1] Mladí poľnohospodári | Európska komisia (europa.eu)
[2] Prieskum CEJA (2019): Budovanie udržateľného odvetvia
[3] Prieskum Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (DG AGRI) a Európskej investičnej banky (EIB) z roku 2019 potvrdzuje, že mladí poľnohospodári najčastejšie čerpajú úvery na to, aby investovali do mechanizácie a inovatívnych riešení. EIB uvoľní do poľnohospodárstva v celej Európe dve miliardy eur s osobitnou podporou pre mladých poľnohospodárov.

Vedeli ste že?

len 11 % poľnohospodárov v EÚ je mladších ako 40 rokov?

Stiahnuť
Hore