Vedeli ste, že nové genomické techniky môžu pomôcť šľachtiteľom rastlín „preskočiť rok“?

Dnešné osemročné dieťa nastúpi univerzitu v čase, keď bude vyvinutá ďalšia nová odroda nejakej plodiny!

V priemere trvá viac ako 10 rokov, kým sa vyvinú nové odrody plodín [1]. V prípade niektorých plodín, ako sú napríklad jahody, to môže byť rýchlejšie (5 až 6 rokov), kým v prípade iných plodín, napríklad pšenice alebo zemiakov, zasa omnoho dlhšie (10 až 15 rokov). V prípade stromových plodín, ako sú napríklad jablká, môže trvať vývoj nových odrôd až 20 rokov, ba i viac.

Na riešenie bezprostredných výziev týkajúcich sa klimatických zmien, odolnosti a zabezpečenia nepretržitých dodávok zdravých potravín bude nevyhnutný prístup k účinnejším šľachtiteľským technológiám, vrátane nových genomických techník (NGT). Na základe doterajších prelomových vedeckých objavov pridanie techník NGT do súboru nástrojov šľachtiteľov rastlín pomôže sprístupniť poľnohospodárom vylepšené odrody v čo najkratšom čase bez toho, aby bola ohrozená bezpečnosť alebo kvalita.

Zistite viac o inováciách v oblasti šľachtenia rastlín a pozrite sa na tieto informačné listy s príkladmi.

[1] Facts Series | Od rastliny k plodine: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť šlachtenia rastlín

Hore