Vedeli ste, že pesticídy v potravinách sú ako pingpongové loptičky na Mesiaci?

Vedci dokážu kvantifikovať pesticídy v potravinách v neuveriteľne nízkych koncentráciách, zvyčajne v rozsahu 0,01 mg/kg [1].

Ak si to chceme predstaviť, tak hľadať v potravine pesticíd v takejto nízkej koncentrácii by sa proporčne rovnalo hľadaniu pingpongovej loptičky na Mesiaci*. Moderné analytické techniky dnes umožňujú detekciu ešte nižších hladín.

Avšak detekcia samotná by nemala vyvolávať obavy [1]. Regulačné orgány stanovujú maximálne hladiny rezíduí, aby sa zaručilo správne používanie pesticídov a uľahčil obchod s potravinami. Tieto hladiny sú nižšie ako potenciálne škodlivé hodnoty, čo zabezpečuje bezpečnosť potravín.

*Na základe podobného faktora proporcionality ~10-8 sa dá rezíduum pesticídu 0,01 mg v 1 kg potravín prirovnať k pingpongovej loptičke (priemer 4 cm) na Mesiaci (priemer 3 474,8 km).

[1] Správa Európskej únie o rezíduách pesticídov v potravinách za rok 2020 (EFSA)

Vedeli ste že?

pesticídy v potravinách sú ako pingpongové loptičky na Mesiaci?

Stiahnuť
Hore