Vedeli ste, že pestovatelia rastlín používajú lak na nechty?

Lak na nechty pomáha botanikom a šľachtiteľom rastlín skúmať drobné póry na povrchu listov, aby mohli vyvíjať plodiny odolné voči klimatickým zmenám.

Tieto póry, ktoré sa nazývajú stómy (prieduchy), umožňujú rastlinám prijímať oxid uhličitý, ale zároveň prepúšťať vzácnu vodu odparovaním. Nájdenie správnej rovnováhy v tejto vzájomnej výmene môže zlepšiť výnosy plodín a ich odolnosť voči suchu.

Keď sa na list nanesie číry lak na nechty, zaschne a vytvorí presný odtlačok povrchu listu. Výsledný povlak sa potom dá odlúpnuť a pozorovať pod mikroskopom na zmapovanie počtu a rozloženia prieduchov [1]. Táto obľúbená metóda umožňuje šľachtiteľom rastlín korelovať hustotu pórov v liste s odolnosťou odrody, a smerovať tak šľachtiteľské programy k optimalizácii týchto znakov.

To, ako efektívne rôzne odrody rastlín využívajú vodu, ktorú prijímajú koreňovým systémom, závisí od anatómie ich listov.

[1]. Mikroskopia Microbehunter: Použitie číreho laku na nechty na vytvorenie odtlačkov listov rastlín

Hore