Vedeli ste, že plynný oxid dusný prispieva k skleníkovému efektu 265-krát viac ako CO2?

Dusík je nevyhnutný pre všetky živé organizmy. Jeho dostupnosť je jedným z kľúčových faktorov, ktoré určujú produktivitu poľnohospodárstva.

Hoci dusík sa nachádza vo vzduchu vo veľkých množstvách, pre plodiny nie je dostatočne dostupný. Práve preto poľnohospodári používajú hnojivá, aby dusík plodinám sprístupnili. Účinnosť používania dusíka je však nízka, pretože plodiny absorbujú asi len polovicu dusíka obsiahnutého v hnojivách. Zvyšok zostáva v pôde, uvoľňuje sa do podzemných a povrchových vôd alebo sa stráca v atmosfére vo forme amoniaku a/alebo plynného oxidu dusného.

Európska komisia v rámci svojej stratégie „Z farmy na stôl“ oznámila, že bude konať tak, aby sa do roku 2030 znížilo strácanie živín najmenej o 50 % a používanie hnojív aspoň o 20 %. Vyvinuli sa inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú znižovať straty dusíka. Patrí k nim používanie inhibítorov nitrifikácie, ktorého cieľom je na určité obdobie znížiť premenu amoniaku na dusičnan, a tým aj tvorbu významného skleníkového plynu: oxidu dusného. V ideálnom prípade by sa táto technológia mala kombinovať s technikami presného poľnohospodárstva, čím by sa zabezpečilo, že na každú časť poľa sa použije len presné množstvo hnojív potrebných pre príslušné plodiny. Vedecké štúdie [1] preukázali, že používaním inhibítorov nitrifikácie je možné znížiť emisie oxidu dusného z poľnohospodárskych systémov o 44 % a uvoľňovanie dusičnanov o 47 %.

Ak sa chcete dozvedieť viac o účinnosti používania dusíka, pozrite si krátke video nižšie.

Keeping Nitrogen on Target 2020

Spoločnosť BASF 16. novembra 2020 oznámila svoj záväzok spolu s merateľnými cieľmi zameraný na podporu trvalo udržateľného poľnohospodárstva do roku 2030. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte našu webovú stránku venovanú trvalo udržateľnému rozvoju!

Vedeli ste že?

plynný oxid dusný prispieva k skleníkovému efektu 265-krát viac ako CO2

Stiahnuť
Hore