Vedeli ste, že poľnohospodári dokážu vycítiť stav pôdy hmatom, vôňou či dokonca chuťou?

Už od stredoveku poľnohospodári vyvíjali rôzne spôsoby, ako rozpoznať, či je pôda v dobrom stave. Patrí k nim vôňa, farba, takzvaná „pocitová metóda“ (trenie a stláčanie) a dokonca aj chuť!

V súčasnosti sú k dispozícii moderné techniky merania vlhkosti pôdy, dostupnosti živín, veľkosti čiastočiek, obsahu organického uhlíka a ďalších parametrov. Avšak poľnohospodári sa svojej pôdy stále radi dotýkajú, ovoniavajú ju a vnímajú zmyslami.

Stav pôdy je dôležitý, pretože okrem iného má vplyv na prenikanie koreňov do pôdy, jej prevzdušňovanie, odvodňovanie a náchylnosť voči erózii.


Z tohto dôvodu poľnohospodári využívajú postupy ochranného poľnohospodárstva, ako je napríklad pestovanie krycích plodín alebo bezorbové/nízkoorbové postupy, aby zabezpečili starostlivosť o pôdu pre dnešok aj pre budúce generácie.

Vyskúšajte si „pocitovú metódu“ (podľa YouTube videa) sami!

Hore