Vedeli ste, že rýchlotesty sa používajú aj na zisťovanie vírusov rastlín?

Metódy testovania prítomnosti ochorenia Covid-19 sa používajú aj na zisťovanie chorôb plodín, identifikáciu asymptomatických prípadov a sledovanie výskytu nových variantov [1].

Ich včasné odhalenie je rozhodujúce na to, aby sa zabránilo prepuknutiu choroby a predišlo značným hospodárskym škodám pre miestne spoločenstvá [2]. Spomedzi nedávnych príkladov možno spomenúť vírus hnedých plodov rajčiakov alebo zemiakový vírus Y . Ten dokáže zničiť až 80 percent úrody zemiakov.

V rámci skleníkovej a terénnej diagnostiky rastlinných chorôb sa v súčasnosti využíva metóda rozpoznávania obrazu a tiež pokročilé molekulárne a sérologické techniky, ako je detekcia PCR, sekvenovanie novej generácie a rýchle antigénové testy. Pokrok v oblasti rastlinných vied a hlbšie poznatky o genómoch patogénov prispejú k ďalšiemu zlepšeniu diagnostiky a umožnia simultánnu detekciu viacerých patogénov.

Krátke video o tom, ako sa používajú rýchlotesty na detekciu patogénov rastlín, akými sú napríklad pleseň zemiaková, pleseň ohnivá, bakteriálne vädnutie či zemiakový vírus Y (Zdroj: Pocket Diagnostic (Vrecková diagnostika)).

[1] Aktuálny vývoj a výzvy v diagnostike vírusov rastlín: Systematický prehľad

[2] Odhaduje sa, že xylella fastidiosa, rastlinná baktéria vyskytujúca sa v niektorých oblastiach Talianska, Francúzska, Španielska a Portugalska, spôsobí v prípade úplného rozšírenia v celej EÚ každoročné straty na produkcii v hodnote 5,5 miliardy eur. Podobne spôsobila nákaza háďatkom borovicovým od roku 1999 značné hospodárske straty miestnemu drevárskemu priemyslu v Portugalsku, keď tam zničila milióny borovíc. Otázky a odpovede Európskej komisie „Zdravie rastlín: Prísne pravidlá pre lepšiu ochranu pred škodcami rastlín“

Vedeli ste že?

rýchlotesty sa používajú aj na zisťovanie vírusov rastlín?

Stiahnuť
Hore