Vedeli ste, že sivkavec môže napadnúť európske plodiny?

Motýľ Sivkavec* sa presťahoval zo svojich prirodzených biotopov na oboch amerických kontinentoch a napadol plodiny v Afrike, Ázii a Austrálii. Nedávno bol dokonca zaznamenaný ich výskyt na Cypre a Kanárskych ostrovoch [1].

Po usadení sa sivkavec ťažko kontroluje a môže zdevastovať úrodu. Jeho jedince majú nenásytný apetít a živia sa viac ako 350 druhmi rastlín [2].

Každá samička nakladie až 2 000 vajíčok a dospelé mole dokážu preletieť až 480 km [3]. Preto je nevyhnutné rázne zakročiť hneď, ako prídu na nové miesto.

Členské štáty EÚ majú špecifické požiadavky na eradikáciu inváznych nepôvodných druhov [4].

Pri odstraňovaní počiatočnej invázie cudzích druhov hmyzu sa zvyčajne spoliehame na dostupnosť a použitie insekticídov. Ak počiatočná eradikácia zlyhá, škody, ktoré môžu spôsobiť po usadení, sa už preukázali v Afrike a Ázii [5].

Sivkavec (lat. spodoptera frugiperda) sa po anglicky označuje aj ako „armyworm“, teda niečo ako „armádny červ“, pretože v štádiularvy dokáže zhromaždiť obrovské mnohopočetné „armády“ jedincov, ktoré potom napádajú rozsiahle plochy plodín a spôsobujúveľké škody.

*Sivkavec (lat. spodoptera frugiperda) sa po anglicky označuje aj ako „armyworm“, teda niečo ako „armádny červ“, pretože v štádiu larvy dokáže zhromaždiť obrovské mnohopočetné „armády“ jedincov, ktoré potom napádajú rozsiahle plochy plodín a spôsobujú veľké škody.

[1] Karta Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) na prieskum škodcov spodoptera frugiperda | arcgis.com

[2] Hostiteľské rastliny motýľa spodoptera frugiperda v severnej a južnej Amerike | African Entomology

[3] Sivkavec | SANBI

[4] Nariadenie EÚ o prevencii a riadení zavlečenia a šírenia inváznych nepôvodných druhov |

[5] Sivkavec: Zvyšovanie reakcie na celom svete | fao.org

Hore