Vedeli ste, že slávne záhrady ako Versailles napádajú invazívne cudzokrajné druhy?

V tomto období roka si môžete na živých plotoch a stromčekoch krušpánu všimnúť holé konáre a biele pavučiny.

V tomto období roka si môžete na živých plotoch a stromčekoch krušpánu všimnúť holé konáre a biele pavučiny. Ide o neklamné známky napadnutia invazívnym cudzokrajným druhom, vijačkou krušpánovou*. Do Európy boli neúmyselne dovezené na rastlinách krušpánu z Ázie. Húsenice vijačky krušpánovej dokážu už za niekoľko dní zbaviť starostlivo opatrované stromčeky a živé ploty lístia, dokonca ich zabiť. To spôsobuje škody nielen v súkromných záhradách, ale aj na ikonických živých plotoch v záhradách ako Versailles [1] alebo konkrétne v parku na bruselskom predmestí Tervuren!

Invazívne cudzokrajné druhy môžu napádať aj plodiny pestované farmármi a znižovať ich výnosy a kvalitu. Napríklad kukuričiar koreňový† bol do Európy náhodne zavlečený zo Severnej Ameriky [2] a rýchlo sa rozšíril do celej strednej a západnej Európy. Jeho larvy sa živia koreňmi kukurice, čím plodinu poškodzujú a znižujú jej výnosy. Každoročne dokážu dospelé jedince preletieť až do vzdialenosti 60 km a kolonizovať nové poľnohospodárske plochy. Farmári môžu znížiť straty výnosov alebo im zabrániť a obmedziť šírenie tohto škodcu pomocou rôznych postupov, napríklad striedaním plodín, používaním inovatívnych prostriedkov na ochranu plodín či sadením nových, odolnejších odrôd.

Invázia vijačky krušpánovej v Európe.

Vedeli ste že?

slávne záhrady ako Versailles napádajú invazívne cudzokrajné druhy?

Stiahnuť
Hore