Vedeli ste, aké presné sú v skutočnosti nové

genomické techniky?

Už ste sa niekedy stratili vo veľkej budove? Vedci stoja pred rovnakým problémom pri skúmaní genómov plodín*.

Nové genomické techniky sú také presné, že keby bola budova Európskeho parlamentu genóm jablka, dokázali by nájsť a opraviť komponent menší ako hrot pera na niekoho pracovnom stole**.


Dnešné moderné nástroje šľachtenia, ako je napríklad CRISPR-Cas9, sú omnoho presnejšie ako klasické šľachtiteľské metódy, ktoré si vyžadujú roky selektívneho šľachtenia, aby sa obnovili nežiadúce genetické zmeny.


Keďže genómy plodín sú už sekvenované, vedci majú teraz nebývalý prístup k informáciám o DNA. To im umožňuje mapovať genetickú štruktúru plodín, podobne ako architekti mapujú podlahy, miestnosti a vybavenie veľkých budov.

Moderné šľachtiteľské technológie sú veľkou príležitosťou na urýchlenie adaptácie plodín na klimatické zmeny, miestne agronomické potreby a ďalšie zlepšovanie ich odolnosti voči chorobám a výživovej hodnoty.

* Genóm je kompletný súbor sekvencie DNA, ktorý obsahuje všetky inštrukcie potrebné na fungovanie organizmu.

** Genóm jablka má v závislosti od odrody 650 až 742 miliónov písmen (tzv. báz alebo nukleotidov) [1]. Presnosť technológie CRISPR-Cas9 by mohla byť na úrovni 1 písmena zo 650 miliónov. Budova Európskeho parlamentu v Bruseli sa rozkladá na ploche 659 656 m2 [2]. Rozlíšenie CRISPR-Cas9 by v takom prípade zodpovedalo 1 mm2, čo je menej ako hrot guľôčkového pera.

[1] Fázovaný genóm jablone domácej (Malus domestica) na úrovni chromozómov | 2022

[2] Budovy parlamentu | Európsky parlament (europa.eu)

Hore