Zbierame a zhodnocujeme prázdne obaly z prípravkov na ochranu rastlín

Pomerne veľkou témou súvisiacou s ochranou životného prostredia a zároveň zapadajúcou do kontextu tzv. cirkulárnej ekonomiky sa stala problematika zneškodnenia prázdnych obalov z prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „POR“).

Tieto tvoria u nás ročne približne 400 ton plastového odpadu. Slovenská asociácia ochrany rastlín (SAOR) už v roku 2014 spustila zaujímavý projekt, ktorý ponúka riešenie správneho nakladania a následného zneškodnenia týchto obalov.

Projekt ZORA (Zber-Obalov-Recyklácia-Agro) na Slovensku zapadá do celosvetovej aktivity priemyslu ochrany rastlín, ktorý si uvedomuje skutočnosť, že musí riešiť problematiku obalov pochádzajúcich z POR, a to ich zberom a následným zhodnotením. Naviac, priemysel ochrany rastlín v EÚ sa zaviazal, že do roku 2025 spätne vyzbiera a zhodnotí 75% množstva prázdnych plastových obalov uvedených na trh vrátane Slovenska.

Cieľom projektu je v prvom rade ochrana životného prostredia, znižovanie nákladov poľnohospodárov na ich zneškodnenie a uplatňovanie cirkulárnej ekonomiky priamo v praxi.

Zdroj a autor: J. Kotleba, SAOR

Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto projekte, kontaktujte Ing. Jozefa Kotlebu z Slovenskej asociácie ochrany rastlín.

Vedeli ste to?

Zbierame a zhodnocujeme prázdne obaly z prípravkov na ochranu rastlín

Stiahnuť
Hore