Poľnohospodárske riešenia

Poľnohospodárstvo

Kontakt

Pestovanie a ochrana kukurice

Pestovaniu kukurice sa u nás venuje stále väčšia pozornosť. Je to jedno či je to kukurica na zrno, alebo na siláž. Je jedno či kukuricu pestujeme pre potravinárske účely, spracovateľský priemysel ako krmovinu, alebo energetickú plodinu. V každom prípade si kukurica vyžaduje veľkú pozornosť najmä z pohľadu regulácie burín.

Kukurica sa pestuje na celom území Slovenska. V každej oblasti sú podmienky na pestovanie rozdielne. Odlišujú sa v rozdielnej teplote, vlahových podmienkach, v rozdielnej pôde a aj v rozdielnom spektre burín. Veľký vplyv na pestovanie kukurice má aj výber vhodního hybridu, výživa, ale aj herbicídna ochrana. Herbicídnu ochranu kukurice volíme podľa druhu pôdy, vlahových podmienok a samozrejme spektra burín na danom pozemku.

Súčasná technológia pestovania má vysoké nároky na herbicídnu ochranu. Spoločnosť BASF ponúka pestovateľom kukurice efektívne a bezpečné riešenia.

Plodinová karta

Hore