Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kedy je najideálnejšia aplikácia herbicídu? Pred vzídením alebo až po vzídení kukurice? Aký prípravok vypáli všetky buriny?

Pre kukuricu je veľmi dôležité včasné odstránenie konkurencie burin, a zároveň čo najmenšia fytotoxicita používaných prípravkov. Ak nebudú dodržané tieto dve požiadavky, odzrkadlí sa to s určitosťou na výnose a zdraví kukurice.

Preemergentné alebo skoré postemergentné ošetrenie proti burinám vyhovuje kukurici viac ako klasické postemergentné ošetrenie vo fáze 5-6 listov kukurice. Táto aplikácia je ideálna pri silnom zaburinení predovšetkým jednoročnými burinami (ježatka, mrlíky, láskavce a ďalšie).

Posledné roky boli teplejšie a tým aj suchšie. Ak po zasiatí kukurice nastane opäť počasie bez zrážok, je možné počkať s aplikáciou herbicídov, kým nevzídu prvé buriny. V tej dobe je už väčšinou vzídená aj kukurica, obvykle vo fáze 2-3 listov, obdobie skorej postmergentnej aplikácie. Tento spôsob ošetrenia znižuje riziko zlyhania zásahu za sucha, a zároveň odstraňuje nežiaduce buriny z porastu ešte skôr, kým začnú konkurovať kukurici. Z hľadiska selektivity je dokonca skorá postmergetná aplikácia pre kukuricu prijateľnejšia. Trendy trhu dokazujú, že práve tento spôsob ošetrenia je stále obľúbenejší a jeho podiel stabilne narastá už niekoľko rokov po sebe. Ak chcete mať buriny vypálené od začiatku, mala by sa aplikácia v období vzídenia až krátko po vzídení stať základom ochrany kukurice proti burinám.

Akris® , herbicíd do kukurice, spĺňa všetky horeuvedené tvrdenia. Vyznačuje sa vysokou selektivitou voči kukurici s ideálnou kombináciou dobre známych účinných látok, terbuthylazin a dimethenamid-P, s novou pridanou hodnotou. Jeho nižšia závislosť na pôdnej vlhkosti vďaka vyššej rozpustnosti dimethenamidu-P spôsobuje väčšiu mobilitu v pôde, a tým istejší účinok za sucha a na ťažkých pôdach.

.

.

.

Akris® svojim spoľahlivým účinkom zaisťuje nerušený vývoj kukurice od zasiatia až do zapojenia porastu. Po zbere nijako neobmedzuje výsevy následných plodín. Akris účinkuje na buriny reziduálne (cez pôdu) aj čiastočne kontaktne (cez list), preto je možná preemergentná aj skorá postemergetná aplikácia (1-3 listy kukurice). Je to jediný preemergent s možnosťou použitia do 6. listu podľa registrácie. Akris® kontroluje buriny počas ich klíčenia, vzchádzania a krátko po vzídení. Najlepší herbicíd na ježatku (až do fázy 2 listov) s reziduálnym pôsobením. Podľa doc. Jursíka, PhD z ČZU v Prahe je dimethenamid-D špičkou medzi pôdnymi herbicídmi v účinku na ježatku kuriu. Tak isto má aj výborný účinok aj na ďalšie jednoročné trávovité buriny – mohár, stoklasy, proso, cirok, rosičku krvavú a ovos hluchý.


Akris® vypáli nielen jednoročné trávy, popolom ľahnú všetky dvojklíčnolistové buriny do fázy 2-6 pravých listov– zemedym, rumančeky, láskavce, hluchavky, pakosty, drchnička roľná, mrlík biely, bažanka ročná a iné.

Prečo použiť Akris®?

  • Najúčinnejší pôdny herbicíd proti ježatke
  • Minimálna závislosť na pôdnej vlhkosti a výborná pohyblivosť v pôde
  • Flexibilita použitia: možnosť použitia preemergentne, skoro post. aj postemergentne
  • Účinkuje na široké spektrum jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín

Doporučenie k aplikácii

Ak chcete použit Akris® sólo, tak preemergentne až skoro postemergentne. Odporúčaná aplikačná dávka 3 l Akrisu na 1 hektár spolu s 200-400 l vody. Osvedčené účinné látky sú tentoraz v ready-mix formulácii, z čoho vyplýva jednoduchá manipulácia a aplikácia. Ak vám niektoré buriny prerastú, je možnosť použiť Akris® ako partnera postmergentne s dávkou 2 l/hektár + partner. Akris® je preto flexibilný herbicíd so selektivitou za všetkých podmienok, ktorý môžete použiť v každej situácii, aby ste vypálili buriny z vašej kukurice.

Hore