Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Ako efektívne zlikvidovať ježatku kuriu nohu v kukurici.

Kukurica patrí k našim najpestovanejším plodinám. Jedno z najdôležitejších období pre ňu je počiatočná fáza a zaburinenie. Silnejšie zaburinenie dokáže významne obmedziť a znehodnotiť porast, čo sa s určitosťou odzrkadlí na výške úrody. Preemergentná aplikácia včas eliminuje ježatku, mrlíky, láskavce, zemedymy, pohánkovce a ďalšie… Akris® Vám všetky význmané buriny odstráni.

Prečo použiť Akris® ?

 • Svojim spoľahlivým účinkom zaisťuje nerušený vývoj kukurice od zasiatia až do zapojenia porastu
 • Po zbere nijako neobmedzuje výsevy následných plodín
 • Akris® účinkuje na buriny reziduálne (cez pôdu) aj čiastočne kontaktne (cez list)
 • Je možná preemergentná aj skorá postemergetná aplikácia (1-3 listy kukurice)
 • Jediný preemergent s možnosťou použitia použitia do 6. listu podľa registrácie
 • Najlepší herbicíd na ježatku (až do fázy 2 listov) s reziduálnym pôsobením
 • Má výborný účinok aj na ďalšie jednoročné trávovité buriny – mohár, stoklasy, proso, cirok, prstovku krvavú a ovos hluchý
 • Akris® vypáli nielen jednoročné trávy, ale všetky dvojklíčnolistové buriny do fázy 2-6 pravých listov– zemedym, rumančeky, láskavce, hluchavky, pakosty, drchnička roľná, mrlík biely, bažanka ročná a iné
 • Obsahuje dimethenamid-P – má nižšiu závislosť na pôdnej vlhkosti a istejší účinok za sucha
 • Doporučená dávka solo Akris® 3 l/ha

.

.

.

V prípade postemergentného ošetrenia doporučujeme dobre známy prípravok Arrat®

 • Postemergentná aplikácia od 2. do max. 6. listu kukurice
 • Používať so zmáčadlom Brejk® Tru
 • Prípravok je prijímaný listovou plochou
 • Buriny musia byť vzídené, ideálne vo faze 2-4 pravých listov
 • Arrat® Plus je proti dvojklíčnolistovým burinám
 • Arrat® + Kelvin® - spoľahlivá aplikácia proti trávovitým a dvojklíčnolistovým burinám

Hore