Clearfield® Plus

Inovatívny produkčný systém v slenčnici.

BASF zaviedla v roku 2005 na Slovensku produkčný systém do slnečnice Clearfield®, ktorý sa v priebehu niekoľkých rokov stal neodmysliteľným prvkom výrobnej technológie medzi pestovateľmi slnečnice, ktorí zápasia s problémami pri likvidácii burín. Vývojové aktivity však v tomto bode neustrnuli, ale pokračovali ďalej, a v roku 2006 BASF v spolupráci so šľachtiteľskou firmou Nidera identifikoval a ohlásil zavedenie génu CLHA Plus, ktorý sa stal základom vývoja hybridu slnečnice Clearfield® Plus.

A aké výhody prináša "Plus" pre vás?

.

5x PLUS

Vyššie výnosy sú výsledkom zvýšenej výnosnosti hybridov a efektívnejšieho a vyváženejšieho herbicídneho účinku prípravku Pulsar® Plus.

V prípade vysokého stupňa zaburinenia burinami môže výpadok úrody dosiahnuť až 100 %. Rýchle, z hľadiska účinkov radikálne a voči slnečnicovým hybridom Clearfield® Plus šetrné odstránenie burín herbicídom Pulsar® Plus, umožňuje týmto hybridom naplno využiť svoj genetický potenciál.

Vďaka špeciálnej zmesi nosných látok v systéme zmáčadiel Pulsar® Plus buriny za kratší čas vstrebú väčšie množstvo herbicídu, čo umožňuje ich rýchlejšiu a účinnejšiu likvidáciu.

Pulsar® Plus účinkuje aj na jednoklíčnolistové buriny v pokročilej rastovej fáze a je vysoko účinný aj pri extrémnom suchu.

Systém zmáčadiel na jednej strane urýchľuje prechod účinnej látky cez voskovú vrstvu buriny, a zároveň výrazne zlepšuje uchytenie a rozšírenie na povrchu listu. Dávka účinnej látky imazamox premietnutá na hektár sa nemení, no napriek tomu jej do listov burín preniká viac, čím sa logicky zvyšuje účinnosť herbicídneho prípravku. Pracovníci vývoja spoločnosti BASF vyskúšali množstvo systémov zmáčadiel, aby dospeli po každej stránke k optimálnemu riešeniu, a tým je Pulsar® Plus.

Šľachtiteľské stanice zakomponujú gén CLHA Plus do najmodernejších hybridov, ktoré tak disponujú najrozsiahlejším úrodným potenciálom. Týmto spôsobom dochádza k vytváraniu hybridov Clearfield® Plus, ktorých cieľom je zvyšovanie výnosov a olejnatosti. Východiskovým bodom genetického pozadia hybridov Clearfield® Plus je slnečnica ročná, pričom aj identifikácia génu CLHA Plus sa udiala na základe vývojovej línie slnečnice ročnej. Sekundárne vlastnosti génu IMISUN pochádzajúce z voľne rastúcej slnečnice boli tak eliminované v plnom rozsahu a vďaka tomu sa maximálny genetický potenciál hybridov Clearfield® Plus prejavuje aj na vyšších výnosoch a zvýšenej olejnatosti.

Prehľad našich osivárskych partnerov:

Slnečnicové hybridy Clearfield® Plus vybavené génom CLHA Plus prežijú rýchle vniknutie veľkého množstva účinnej látky imazamox do tkanív po ošetrení prípravkom Pulsar® Plus bez väčšej ujmy.

Gén CLHA Plus zaručuje vyššiu odolnosť voči imazamoxu. Okrem toho, jedine gén CLHA Plus zabezpečuje odolnosť voči imazamoxu, čo vzhľadom na použitie markérov umožňuje zvýšenie bezpečnosti zušľachťovania. V prípade svetlejších hybridov Clearfield® Plus sa po postreku môže objaviť prechodné vyblednutie listov, ktoré však nemá vplyv na intenzitu rastu a nespôsobí žiaden výpadok vo výrobe.

POZOR: Nikdy nepoužívajte Pulsar® Plus na ošetrovanie hybridov Clearfield®! Pulsar® Plus je vhodný výlučne na bezpečné ošetrovanie hybridov Clearfield® Plus!

Názov Clearfield® Plus môžu niesť len tie hybridy slnečníc, ktoré spĺňajú kritérium úplne bezpečnej odolnosti voči herbicídu Pulsar® Plus. Potvrdzuje to značka Clearfield® Plus uvedená na obale osiva.

Systém hodnotenia kvality Clearfield® Plus prevádzkuje BASF v spolupráci s dodávateľmi osív. Systém kontroluje, či potenciálne hybridy Clearfield® Plus spĺňajú kritérium úplne bezpečnej odolnosti voči herbicídu Pulsar® Plus. Hodnotenie je založené na certifikovaných výsledkoch štyroch maďarských, dvoch francúzskych a jednej španielskej skúšobne GEP. Každý normálny a dvojitý postrek podlieha hodnoteniu, resp. porovnaniu s nestriekanými parcelami, z ktorých bola burina odstránená mechanicky. Porovnanie sa týka aj množstva úrody a obsahu oleja.

Názov Clearfield® Plus môžu niesť len tie hybridy slnečníc, ktoré obstáli v certifikačných skúškach.

Na kontrolu výmrvu hybridov slnečníc Clearfield® Plus môžete použiť všetky herbicídy obsahujúce účinnú látku zo skupiny sulfonylmočovín, ktoré sa používajú na ošetrenie štandardných slnečníc.

Odolnosť hybridov Clearfield® Plus obsahujúcich gén CLHA Plus sa vzťahuje len na herbicídy imidazolinonového typu, citlivosť na sulfonylmočovinu je rovnaká ako pri štandardnej slnečnici. Nevyznačujú sa krížovou odolnosťou voči herbicídom obsahujúcim sulfonylmočovinu. Na obrázkoch vidno účinky thyfensulfuron-metylu na výmrv hybridov slnečníc Clearfield® a Clearfield® Plus, ktorý sa okrem iného používa v prípade sóje.

.

Nový systém zmáčadiel Pulsar® Plus podporuje vstrebávanie účinných látok vďaka lepšej priľnavosti.

.

Hore