Belanty® v repke

Účinok proti fómovej hnilobe

Fungicíd Belanty® prináša možnosť širokospektrálnej ochrany porastov repky olejnej najmä v skorom jarnom období. Je určený pre prvé jarné ošetrenie na kontinuálnu ochranu proti fómovej hnilobe, cylindrosporióze, plesniam a aj ako integrovaný nástroj k ochrane proti verticilliovému vädnutiu.

  • Fungicíd bez regulácie

Ďalšou výnimočnosťou fungicídu Belanty® je jeho čisto fungicídny účinok s absenciou regulačného účinku. Ponúka sa preto možnosť fungicídneho ošetrenia tam, kde nevyžadujeme či cielene nepotrebujeme morforegulačný účinok. Napr. v jarnom období to môže byť aplikácia na polotrpasličie odrody repky, kde morforegulačný účinok nie je žiadúci, alebo použitie v závere vegetácie (pri dokvitaní repky) ako druhý fungicíd s dosahom proti černiam a bielej hnilobe.

Pre stabilitu a odolnosť účinnej látky Revysol® je možné ho spoľahlivo použiť proti chorobám už od 5 °C. To ho zásadne odlišuje od konkurečných prípravkov.

Belanty® prichádza na trh v dobe, kedy iné riešenia majú v skorom jarnom období pri nízkych teplotách len obmedzenú účinnosť. Zároveň dosahujú porovnateľné výsledky len pri plných dávkach. V dôsledku toho sú aplikácie iných riešení neekonomické a prakticky nepoužívané. Belanty® toto tabu búra a ponúka cenovo prijateľné riešenie pre prvé jarné ošetrenie.


1. Slabšie porasty s väčšou potrebou prihnojenia dusíkom

2. Prerastené husté porasty s rizikom rýchleho šírenia chorôb

3. Porasty napadnuté škodcami (skočky) vytvárajúce vstupnú bránu pre choroby

4. Suché podmienky, jarné mrazy alebo ich kombinácia

  • Odporúčanie k aplikácii

Pre ochranu proti hubovým patogénom skorej jari odporúčame aplikovať dávku 1 l/ha. Aplikáciu je možné spojiť s listovými hnojivami alebo insekticídmi. Belanty® slúži ako doplnkové riešenie k jarnej technológii Boscalidový štít (Efilor® 0,7 l/ha a Pictor® 0,4 l/ha) alebo i iným technológiám za účelom vysokej fungicídnej ochrany bez potreby regulácie.

Hore