Fungicíd Pictor® Revy

Neprekonateľný ochranca olejnín

Pictor® Revy je špičkový fungicíd a nástupca legendárneho prípravku Pictor®, ktorý poskytuje dokonalú ochranu repky a slnečnice pred hubovými chorobami vo fáze kvitnutia. Na boj proti týmto patogénom prináša novú účinnú látku triazolu mefentriflukonazol (Revysol®), ktorú kombinuje s masívnou dávkou boskalidu (SDHI) v najmodernejšej formulácii SC.

Fungicíd Pictor® Revy

Neprekonateľný ochranca olejnín

Pictor® Revy je špičkový fungicíd a nástupca legendárneho prípravku Pictor®, ktorý poskytuje dokonalú ochranu repky a slnečnice pred hubovými chorobami vo fáze kvitnutia. Na boj proti týmto patogénom prináša novú účinnú látku triazolu mefentriflukonazol (Revysol®), ktorú kombinuje s masívnou dávkou boskalidu (SDHI) v najmodernejšej formulácii SC.


Benefity

 • Nadštandardná preventívna a kuratívna účinnosť na šíroké spektrum chorôb
 • Vynikajúci vplyv na výnos aj pri extrémnych podmienkach
 • Silný green efekt
 • Nezávislosť na počasí
 • Flexbilita aplikácie

Detaily

Základné informácie

Názov Pictor® Revy
Formulácia suspenzný koncentrát (SC)
Zloženie 100 g/l mefentrifluconazole, 200 g/l boscalid

Spôsob účinku

Prípravok PICTOR REVY je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením. Prípravok PICTOR REVY kombinuje vlastnosti účinných látok mefentrifluconazole a boscalid.

Tolerancia

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! V 2. ochrannom pásme povrchových vôd je použitie prípravku obmedzené:

1. Prípravok sa môže použiť v 2. ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je držaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

2. Prípravok sa nesmie použiť v 2. ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

alternáriová škvrnitosť
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha od rastového štádia repky, keď sú samostatné kvetné pupene viditeľné a stále uzavreté (BBCH 57) do štádia, keď 50 % šešúľ dosiahlo konečnú veľkosť ( BBCH 75) max 1x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha od rastového štádia repky, keď sú samostatné kvetné pupene viditeľné a stále uzavreté (BBCH 57) do štádia, keď 50 % šešúľ dosiahlo konečnú veľkosť ( BBCH 75) max 1x za sezónu
alternáriová škvrnitosť
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha od rastového štádia repky, keď sú samostatné kvetné pupene viditeľné a stále uzavreté (BBCH 57) do štádia, keď 50 % šešúľ dosiahlo konečnú veľkosť ( BBCH 75) max 1x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha od rastového štádia repky, keď sú samostatné kvetné pupene viditeľné a stále uzavreté (BBCH 57) do štádia, keď 50 % šešúľ dosiahlo konečnú veľkosť ( BBCH 75) max 1x za sezónu
alternáriová škvrnitosť
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha aplikujte preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby, od fázy viditeľného 1. predĺženého internódia, do konca kvitnutia (BBCH 31-69) max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha aplikujte preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby, od fázy viditeľného 1. predĺženého internódia, do konca kvitnutia (BBCH 31-69) max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha aplikujte preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby, od fázy viditeľného 1. predĺženého internódia, do konca kvitnutia (BBCH 31-69) max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
1,0 l/ha aplikujte preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby, od fázy viditeľného 1. predĺženého internódia, do konca kvitnutia (BBCH 31-69) max 2x za sezónu

Toxic icons

 • GHS-07 - Dráždivé látky
 • GHS-09 - Látky nebezpečné pre životné prostredie

Základné informácie

Názov Pictor® Revy
Formulácia suspenzný koncentrát (SC)
Zloženie 100 g/l mefentrifluconazole, 200 g/l boscalid

Spôsob účinku

Prípravok PICTOR REVY je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením. Prípravok PICTOR REVY kombinuje vlastnosti účinných látok mefentrifluconazole a boscalid.

Tolerancia

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! V 2. ochrannom pásme povrchových vôd je použitie prípravku obmedzené:

1. Prípravok sa môže použiť v 2. ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je držaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

2. Prípravok sa nesmie použiť v 2. ochrannom pásme vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Back
Repka jarná - alternáriová škvrnitosť
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
od rastového štádia repky, keď sú samostatné kvetné pupene viditeľné a stále uzavreté (BBCH 57) do štádia, keď 50 % šešúľ dosiahlo konečnú veľkosť ( BBCH 75)
Počet aplikácií
max 1x za sezónu
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
od rastového štádia repky, keď sú samostatné kvetné pupene viditeľné a stále uzavreté (BBCH 57) do štádia, keď 50 % šešúľ dosiahlo konečnú veľkosť ( BBCH 75)
Počet aplikácií
max 1x za sezónu
Back
Repka ozimná - alternáriová škvrnitosť
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
od rastového štádia repky, keď sú samostatné kvetné pupene viditeľné a stále uzavreté (BBCH 57) do štádia, keď 50 % šešúľ dosiahlo konečnú veľkosť ( BBCH 75)
Počet aplikácií
max 1x za sezónu
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
od rastového štádia repky, keď sú samostatné kvetné pupene viditeľné a stále uzavreté (BBCH 57) do štádia, keď 50 % šešúľ dosiahlo konečnú veľkosť ( BBCH 75)
Počet aplikácií
max 1x za sezónu
Back
Slnečnica ročná - alternáriová škvrnitosť
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
aplikujte preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby, od fázy viditeľného 1. predĺženého internódia, do konca kvitnutia (BBCH 31-69)
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
aplikujte preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby, od fázy viditeľného 1. predĺženého internódia, do konca kvitnutia (BBCH 31-69)
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
aplikujte preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby, od fázy viditeľného 1. predĺženého internódia, do konca kvitnutia (BBCH 31-69)
Počet aplikácií
max 2x za sezónu
Odporúčaná dávka
1,0 l/ha
Termín aplikácie
aplikujte preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby, od fázy viditeľného 1. predĺženého internódia, do konca kvitnutia (BBCH 31-69)
Počet aplikácií
max 2x za sezónu

Toxic icons

 • GHS-07 - Dráždivé látky
 • GHS-09 - Látky nebezpečné pre životné prostredie

Prečo Pictor® Revy?

Revysol®

Revysol® poskytuje Pictor® Revy neoceniteľné vlastnosti, ako je vynikajúca preventívna účinnosť, energickejšia kurativita, účinnosť pri nízkych teplotách (5 °C) a v neposlednom rade vyššia odolnosť voči odtoku počas silných dažďov, silné UV žiarenie a masívne odparovanie v dôsledku vysokých teplôt. Revysol® v repke olejnej je účinný proti háďatku obyčajnému, škvrnitosti alternarie a múčnatke. Je špecialistom na hnilobu fómu, ale tiež znižuje vývoj vädnutia verticillium v rastline (pozri registráciu Belanty® = Revysol® 75 g/l).

Mechanizmus účinku

Revysol® dodáva prípravku Pictor® Revy neoceniteľné vlastnosti ako je vynikajúca preventívna účinnosť, razantnejšia kurativita, účinnosť od nízkych teplôt (5 °C) a v neposlednom rade tiež vyššia odolnosť zmyvu pri silných dažďových zrážkach, silnom UV žiarení a masívnom odparovaní v dôsledku vysokých teplôt. Revysol ® v repke účinkuje na múčnatku, alternáriovú škvrnitosť a bielu hnilobu. Je špecialistom na fómovú hnilobu, ale tiež znižuje rozvoj verticíliového vädnutia v rastline.

Revysol® vykazuje významnú reziduálnu aktivitu, pretože väčšina zásobných miest látky v rastline je dobre chránená vo vnútri štruktúry listu.

Boscalid

Masívna dávka boscalidu v prípravkuPictor® Revy zaisťuje preventívnu účinnosť a dokonalú kontinuálnu ochranu proti fómovej hnilobe, bielej hnilobe a plesni sivej. Boscalid inhibuje dýchanie húb inhibítorom sukcinyl - KoA (komplex II), teda enzýmom pôsobiacim pri elektrónovom transporte v mitochondriách. Táto látka významne inhibuje klíčenie spór. Boscalid sa vyznačuje lokálne systemickým účinkom v rastline.

Porovnanie obsahu boskalidu

Názov prípravkuÚčinné látkyOdporučená dávkaBoscalid
Pictor Boscalid 200 g/l
Dimoxystrobín 200 g/l
0,5 l/ha100 g/ha
Pictor RevyBoscalid 200 g/l
Revysol 100 g/l
1 l/ha200 g/ha

Vďaka dvojzložkovému zloženiu zabraňuje Pictor® Revy vzniku rezistencií nepriateľských kolónií (antirezistentné riešenie). Najvyššiu účinnosť a vplyv na výnos dosahuje vždy pri preventívnej aplikácii.

Najmodernejšia formulácia SC

Know-how, skúsenosti a technológie výroby BASF dali možnosť vytvoriť supermodernú formuláciu prípravku Pictor® Revy. Táto formulácia vyvinutá pre maximálnu účinnosť v repke a slnečnici nesie označenie SC. Vďaka nej a vlastnostiam účinných látok je Pictor® Revy flexibilnejší, odolnejší a predovšetkým účinnejší ako konkurenčné prípravky. Vykazuje dlhodobo stabilné a spoľahlivé pôsobenie aj v extrémnych podmienkach.

Povrch rastlín je zložený z kryštalického vosku, ktorým ťažko prenikajú účinné látky a z amorfného vosku. Kryštalická formulácia SC (vľavo) oproti štandardnej formulácii (vpravo) zvyšuje podiel amorfného vosku, vďaka čomu účinné látky ľahšie prenikajú do pletív rastliny a prináša okamžitú účinnosť.

vľavo: Kryštalická formulácia účinných látok v prípravku Pictor® Revy (v modrej farbe) efektívne prenikajúca do voskovej vrsty listu (v zelenej farbe), vpravo: Prothioconazole + fluopyram

Prehľad výhod

 • Nadštandardná preventívna a kuratívna účinnosť na šíroké spektrum chorôb (sklerotínia, alternáriová škvrnitosť, fómová hniloba, verticíllium a múčnatka na repke a diaportová škvrnitosť slnečnice, fómová hniloba slnečnice, biela hniloba slnečnice, alternáriová škvrnitosť slnečnice )
 • Vynikajúci vplyv na výnos aj pri extrémnych podmienkach - stabilne dosahuje vysoké výnosy v prípade napadnutia ale aj bez napadnutia chorobami, v prípade priebehu extrémnych podmienok svoju výkonosť nad konkurenčnými prípravkami ešte viac zvyšuje
 • Silný green efekt - vďaka vysokej dávke boscalidu poskytuje rastlinám tzv. AgCelence účinok - spomaľuje ich starnutie znížením produkcie etylénu, tým lepšie prekonajú stresové podmienky (vysoké teploty, prísušky), zároveň zvyšuje pevnosť šešulí a nažiek proti pukaniu resp. vypadávaniu
 • Nezávislosť na počasí - prípravok je vďaka svojej formulácii SC odolný voči dažďovým zrážkam už 30 min. po aplikácii, veľmi dobre odoláva vysokým teplotám v dobe aplikácie a silnému UV žiareniu po dobu účinnosti
 • Flexbilita aplikácie - vynikajúceho vplyvu na výnos dosahuje od doby aplikácie pred kvetom až po plný kvet, prípravok je možné dávkovať s menším množstvom vody 200-300 l/ha a tým zvýšiť efektivitu postrekovača, kolísanie teplôt v priebehu kvitnutia prípravku nevadí - účinkuje od 5 ° C

Účinnosť v repke olejnej – registrovaná účinnosť

biela hniloba

čerň repková

Účinnosť v repke olejnej – významná účinnosť

fómové černanie stoniek

pleseň sivá

verticíliové vädnutie

Odporúčania v repke olejnej

Pictor® Revy odporúčame aplikovať v plnej dávke 1 l/ha medzi fázami rastu BBCH 57–69, teda tesne pred začiatkom kvitnutia do konca kvitnutia. Najvyššiu účinnosť a výnosový efekt dosahuje v BBCH 61–65 (prvá polovica kvitnutia). V prípade nižšieho infekčného tlaku produkt zlepšuje fyziológiu rastliny, zvyšuje odolnosť proti stresu a znižuje praskanie škrupín. V prípade aplikácie prípravku v technológii boskalidového štítu je možné znížiť dávku Pictoru® Revy na 0,8 l/ha po predchádzajúcej aplikácii Efiloru® v dávke 0,6 l/ha, nie však dlhšie ako 21 dní.

Účinnosť v slnečnici – registrovaná účinnosť

diaportová škvrnitosť slnečnice

fómová hniloba slnečnice

biela hniloba slnečnice

alternáriová škvrnitosť slnečnice

Účinnosť v slnečnici – významná účinnosť

pleseň sivá

Odporúčania v slnečnici

Pictor® Revy odporúčame aplikovať v plnej dávke 1 l/ha medzi fázami rastu BBCH 31–69, t.j. od 8-listového štádia do štádia konečného kvitnutia. Najvyššiu účinnosť a vplyv na výnos dosahuje v BBCH 51–61, t.j. od hviezdnej fázy (rozpoznateľný púčik) až po fázu skorého kvitnutia. Proti slnečnicovej škvrne alternaria odporúčame aplikovať prípravok v BBCH 51. V prípade nižšieho infekčného tlaku produkt zlepšuje fyziológiu rastliny a zvyšuje jej odolnosť proti stresu. V prípade aplikácie prípravku v systéme dvojitého ošetrenia s Architect® 1,2 l/ha + Turbo® 0,6 kg/ha (regulácia + včasná ochrana) je možné znížiť dávku Pictor® Revy na dávku 0,8 l/ha, nie však dlhšie ako 28 dní. V opačnom prípade neodporúčame znižovať dávku.

Hore