Vedeli ste, že inovácie v oblasti šľachtenia rastlín zachránili viac ako štvornásobok Slovenska?

Inovácie v oblasti šľachtenia rastlín priniesli množstvo pozitívnych environmentálnych aj sociálno-ekonomických výhod.

Ak by sa inovácie zastavili v roku 2000, EÚ by sa do roku 2020 stala čistým dovozcom hlavných poľnohospodárskych plodín, vrátane pšenice a ďalších obilnín [1].

Šľachtenie za účelom dosahovania vyšších výnosov a zdravých plodín pomáha šetriť prírodné zdroje a optimalizovať využívanie pôdy. Ak by sme to chceli zmerať, istá štúdia zistila, že bez inovácií v oblasti šľachtenia rastlín by sa poľnohospodárska pôda musela rozšíriť o viac ako 21,5 milióna hektárov*, čo je viac ako štvornásobok rozlohy Slovenska** [2].

* Celosvetová poľnohospodárska výmera v roku 2020, ak by sa v roku 2020 ukončilo v EÚ 2000 šľachtenie hlavných poľnohospodárskych plodín na ornej pôde.

** Celková rozloha Slovenska je 49.035 km2, čo predstavuje 4.903.500 ha.

Nové genomické techniky prinesú lepší a rýchlejší spôsob kríženia a výberu rastlín, čím sa zlepší kvalita plodín

Ďalšie možnosti vývoja a využívania metód presného šľachtenia (ako napr. úprava genómu/nové genomické techniky (NGT) ) budú pre Európu rozhodujúce pri riešení klimatických zmien a dosahovaní udržateľného poľnohospodárstva.

Zdroj: Európska komisia

Hore