Vedeli ste, že láska prispieva k rastu plodín?

Nedávno ste oslávili Valentína, ale vedeli ste, že existuje prastarý ľúbostný príbeh, ktorý sa odohráva pod zemou?

Rastliny z čeľade hrachovitých a fazuľovitých ( strukoviny ) majú symbiotický vzťah s pôdnymi baktériami ( rizóbiami ), vďaka ktorým si vyrábajú vlastné hnojivá. Toto veľmi osobité a dôverné spojenie vedie k tvorbe koreňových uzlín, v ktorých baktérie majú všetko potrebné na premenu atmosférického dusíka na amónium (forma dusíka, ktorá je nevyhnutná pre rast rastlín) [1].

Dusík je vo vzduchu zastúpený v hojnom množstve , ale rastliny ho v tejto forme nedokážu využiť. Spomenutý vzťah medzi baktériami a rastlinami je jedinečný práve v prípade strukovín. Iné plodiny, ako napríklad obilniny, túto schopnosť nemajú, čo je dôvod, prečo poľnohospodári zaraďujú strukoviny do striedania plodín.

Prenos takéhoto symbiotického vzťahu na iné plodiny by mohol mať mimoriadne pozitívny vplyv na produkciu potravín, zdravie pôdy a udržateľnosť životného prostredia. Preto sa výskumníci snažia lepšie pochopiť, ako je možné, že títo vytrvalí „partneri v láske“ sú schopní takej vzájomnej oddanosti [2].

[1] Ako rastliny viažuce dusík obohacujú pôdu ( MasterClass )

[2] Už sme tam? Dlhá cesta k vývoju účinných symbiotických vzťahov medzi baktériami viažucimi dusík a nestrukovinovými plodinami ( BMC Biology )

Hore