Vedeli ste, že na obnovu prírody sú potrebné inovácie?

Európa prechádza na udržateľnejšie poľnohospodárske postupy

Preto bude nevyhnutné podporovať obnovu prírody bez toho, aby sa znížila produkcia potravín.

To sa dá dosiahnuť jedine prostredníctvom využívania nových technológií. Toto však nie je nová výzva. Od polovice 20. storočia umožnili inovácie v poľnohospodárstve uživiť rastúcu svetovú populáciu bez ekvivalentnej potreby zväčšovať plochu obrábanej pôdy [1].

Prečítajte si, ako inovácie zachránili ďalší kontinent

Yields vs. land use: how the Green Revolution enabled us to feed a growing population - Our World in Data

Hore