Vedeli ste, že niektoré rastliny sa živia mäsom?

Dostupnosť živín ovplyvňuje rast, kvalitu, reprodukciu a odolnosť rastlín a plodín voči chorobám.

Rastliny potrebujú 16 rôznych prvkov, podobne ako my potrebujeme vitamíny, aby sme boli zdraví [1]. Niektoré rastliny si dokonca vyvinuli dômyselné spôsoby, ako sa živiť hmyzom, aby prekonali nedostatok dusíka vo svojom prostredí [2].

Ak poľnohospodári vedia, ktoré živiny sú potrebné, môžu plodinám poskytovať špecifické doplnky, aby im pomohli dosiahnuť ich plný potenciál. V roku 2021 výskumníci dosiahli rekordnú úrodu paradajok – až 121 kg na jednom štvorcovom metri [3]. Podarilo sa im to kombináciou šľachtenia rastlín, skleníkových technológií a optimálnej výživy.

Je zaujímavé položiť si otázku, aké by mohli byť teoretické hranice výnosov iných plodín a ako by sa dali dosiahnuť udržateľným spôsobom. V tejto súvislosti by mohla významnou mierou jednoznačne prispieť veda a inovácie.

Hladná mucholapka podivná zatvára vo svojom zovretí nešťastné muchy | Life – BBC

[1] Základné živiny rastlín (Cropaia)

[2] Kvantifikácia využívania dusíka hmyzom pri chytaní koristi mucholapkou podivnou (Dionaea muscipula) (Oxford Academic)

[3] Nový rekordný výnos v holandskom skleníku: 121 kg na m2 (hortidaily)

Hore