Vedeli ste, že vďaka sóji môžeme čítať?

Sója sa používa na výrobu mnohých bioproduktov, ako je olej na varenie, bionafta, plasty, kozmetika, mydlo, pastelky či atrament.

Sójový atrament sa využíva v takej miere, že podľa odhadov až 90 % novín v USA a 70 % japonskej tlače používa atramenty na báze sójového oleja [1;2]. V porovnaní s atramentom na báze ropy dokáže sójový atrament vytvárať živšie farby, zjednodušuje recykláciu papiera a znižuje uvoľňovanie nežiaducich prchavých látok [3]. Vďaka svojim environmentálnym a bezpečnostným výhodám sú atramenty na báze rastlinných olejov (napr. sójového, repkového a ľanového) v EÚ stále atraktívne pre odvetvia, ako je tlač, obaly a materiály, ktoré prichádzajú do styku s potravinami [4].

Zdravie pôdy má zásadný význam pre množstvo vecí, ako je napríklad biodiverzita, sekvestrácia uhlíka, odolnosť voči klimatickým zmenám, prevencia záplav alebo udržateľnosť a produktivita poľnohospodárstva. Tento jednoduchý experiment ukazuje, ako sa všetci môžeme učiť nové veci o skrytom a fascinujúcom vesmíre pod našimi nohami [4].

[1] Sójový atrament (Wikipédia)

[2] Atrament na báze rastlinného oleja (Shiga-Web)

[3] Korene rastlinnej tlače (LinkedIn Pulse)

[4] Trh s atramentmi na rastlinnej báze (Transparency Market Research)

Hore