Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Collis® – prípravok, ktorý sa postará o zdravotný stav vašich vinohradov

Pri návštevách vinohradníkov sa často stretávame so skutočnosťou, že všetci z nich sa vážne pripravujú na boj s múčnatkou viniča Erysiphe necator . Informujú sa medzi sebou o skúsenostiach z minulých rokov a rozoberajú účinnosti niektorých protimúčnatkových prípravkov. Každý máme buď pozitívne alebo negatívne skúsenosti s niektorými prípravkami, ale napriek tomu by sa ochrana viniča nemala takto zjednodušovť. Treba brať do úvahy viacero faktorov, ktoré majú vplyv na úspešnosť v boji proti múčnatke.

Najdôležitejšie je vedieť aké bolo napadnutie listovej plochy v predchádzajúcom roku a či múčnatka prezimovala mycéliami pod šupkami púčikov, alebo v podobe plodníc na starom dreve viniča. Ďalej treba poznať bionómiu a dispozičné faktory patogéna a určite treba brať do úvahy aj citlivosť odrôd, úroveň výživy, a ekologickú rovnováhu nášho vinohradu. Nezabúdajme ani na postrekovaciu techniku a množstvo použitej vody na hektár. Musíme mať komplexný nadhľad. Na základe týchto informácií sa môžeme rozhodnúť, ktorý prípravok a kedy je najlepšie zaradiť do našej celoročnej ochrany viniča, aby aby sme dokázali využiť jeho potenciál a všetky jeho ponúkané výhody.

Medzi takéto prípravky patrí už praxou overený prípravok Collis® .

Kedy a prečo použiť prípravok Collis®

- Obsahuje dve účinné látky ktoré majú rôzne mechanizmy účinku a rôzne miesta pôsobenia.

- Vyznačuje sa preventívnym a kuratívnym pôsobením proti múčnatke viniča.

- Je miešateľný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi.

- Má dlhé pôsobenie, z čoho vyplýva, že intervaly medzi postrekmi môžeme natiahnuť aj na 10-14 dni / ale upozorňujem : v závislosti od počasia.

- Pôsobí kvázi systémovo. To znamená, že účinná látka sa premieňa na plyn a vytvára ochrannú vrstvu okolo rastliny. Tento moment je veľmi dôležitý vtedy, keď prípravok aplikujeme pred kvitnutím, alebo vo fenofáze intenzívneho rastu bobúľ.

- Má vedľajšie účinky proti Plesni sivej Botrytis cinerea, Alternáriovej škvrnitosti Alternaria spp. a Čiernej hnilobe Guignardia bidwellii.

- Vďaka kombinácii dvoch účinných látok je riešený aj antirezistenčný management.

- Je povolený v IP (integrovanej produkcii) hrozna

Prípravok Collis® je systémovo pôsobiaci fungicíd.

Zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu rastu mycélia a následne sporulácii. Obsahuje jedinečnú kombináciu dvoch účinných látok boscalid a kresoxim-methyl, ktoré sa vyznačujú rozdielnym mechanizmom účinku a rozdielnym miestom pôsobenia. Účinok boscalidu spočíva v prevencii proti rozličným triedam húb.

Boscalid je nová účinná látka zo skupiny karboxanilidov, ktoré sú opisované ako karboxamidové fungicídy. Keď sa aplikuje na začiatku vývinu huby, inhibuje klíčenie spór.

Okrem toho, táto nová účinná látka taktiež inhibuje rast hýf húb a zabraňuje tvorbe apresoria. Pri niektorých hubách boscalid zabraňuje aj rastu mycélia a vývinu spór. Dokonca patogény, ktoré už majú vytvorenú rezistenciu proti iným skupinám účinných látok, môžu byť účinnou látkou boscalid kontrolované.

Druhou účinnou látkou fungicídu Collis® je kresoxim methyl.

Je to aktívna fungicídna látka zo skupiny strobilurínov. Vďaka spomaleniu biochemických procesov na úrovni bunky dochádza k narušeniu vývojových procesov húb ako je klíčenie spór, vytváranie infekčných štruktúr, rast mycélia a sporulácia.

Po aplikácií na plodiny účinná látka zostane vo forme depozitu (zásoby) na liste, častice účinnej látky sú adsorbované voskovou vrstvou na povrch listu. Preniknutie účinnej látky do listu môže prebehnúť difúziou cez voskovú vrstvu a kutikulu, alebo cez prieduchy v priebehu dýchania. Kresoxim methyl je rýchlo metabolizovaný v pletivách listu. Účinná látka ukazuje svoj translaminárny efekt, keď potrebný kersoxim methyl je dodaný následne zo zásob z povrchu listov.

Fungicíd Collis® je jeden z najlepších fungicídov na vinič vôbec, potvrdzuje aj skutočnosť, že patrí medzi najpoužívanejšie prípravky proti múčnatke v Európe. Vďaka jedinečnej kombinácii účinných látok boscalid a kresoxim-methyl Collis® vykazuje vynikajúcu účinnosť aj proti botrytíde a Čiernej hnilobe.

Múčnatka viniča


Múčnatka je spôsobená hubou Erysiphe Necator (tiež Uncinula Necator alebo Oidium) z čeľade Erysiphaceae.

Životný cyklus choroby

Huba prezimuje mycéliom v pupeňoch.

Na jar sa ďalej šíri. Mycélium odoláva mrazom do -16 ° C.

Prvé konídie sa tvoria od doby zhruba 4 týždňov po vypučaní.

Choroba sa najviac šíri za vyšších teplôt (24-28 ° C) a vyššej relatívnej vlhkosti (70-95%). Najmasívnejšej je šírenie infekcie v priebehu júla.

Do viniča máme registrované aj tieto prípravky:

Fungicídy:

Acrobat ® MZ WG Cabrio ® Top Cantus ® Collis ®

Delan® Pro Kumulus ® WG Orvego®

Scala® Sercadis ® Vivando ®

Insekticídy:

Vaztak ® Active

Plodinová karta

Hore