Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

POŠKODENIE VINIČA HNILOBAMI – prevencia a ochrana

Hniloby hrozna nadobúdajú každým rokom viac a viac na význame aj z dôvodu, že úspech vinohradníckych podnikov bude v značnej miere závisieť od kvality dopestovaného hrozna.

Dlhotrvajúce zrážkové obdobie vytvára ideálne podmienky pre vznik hnilôb, ktoré spôsobujú značné škody na úrode hrozna.

Niektoré typy hnilôb, ktoré môžu ohrozovať úrodu a kvalitu hrozna.

  • Zhubná hniloba,
  • biela hniloba,
  • hniloby hrozna „bunch rot“,
  • kyslá hniloba hrozna „sour rot“,
  • zelená (modrá) pleseň,
  • čierna pleseň,
  • biela pleseň,
  • ružová pleseň,
  • pleseň sivá.

Jedna z nich ale každý rok napácha značné škody na úrode hrozna a tej sa budeme venovať podrobnejšie.

Naše vinohrady zo spomínaných hnilôb najviac napáda Pleseň sivá (Botrytis cinerea). Je to ochorenie, spôsobené patogénom Botryotínia fuckeliana, konídiové štádium Botrytis cinerea. Niektorí vinohradníci ochranu proti botrytíde považujú za ročníkovú záležitosť, ale prevencia by mala byť vždy na mieste. Epidemické ohrozenie môže prepuknúť náhle, pretože pre patogéna stačia aj kratšie trvajúce vhodné podmienky. Huba produkuje konídie vo veľkom množstve, a tým zabezpečuje dostatočné množstvo spór, ktoré za vhodných podmienok môžu ďalej šíriť infekciu. Nebezpečenstvo skorej infekcie spočíva najmä v tom, že patogén sa usadí na zbytkoch kvetenstva ako fakultatívny nekrotrof. Vo forme vegetatívneho mycélia prečkáva horúce letné obdobie a znova sa aktivuje pred, alebo po uzatvorení strapcov a v prípade vlhkého počasia infikuje ešte nezrelé bobule. Keď už infekcia prepukne, je veľmi ťažké ju udržať pod prahom ekonomickej škodlivosti.

Na napadnutých bobuliach sa tvorí sivý porast plesne, proces zrenia je zastavený a strapce zapáchajú nepríjemným, plesňovým zápachom. Preniknutie patogéna do hrozna umožňujú aj poranenia šupky bobúľ, ktoré môžu spôsobovať napr. ľadovec, fyziologické praskanie bobúľ, napadnutie obaľovačmi alebo napadnutie múčnatkou. Optimálne teploty na rozvoj patogéna sú 20-23 ˚C a vysoká vzdušná vlhkosť. Preventívna ochrana proti plesni sivej spočíva v kvalitnom prevedení zelených prác, čím obmedzíme vhodnosť podmienok na šírenie.

Fungicídnu ochranu odporúčame deliť na dve etapy.

Prvú etapu vykonávame v období fenofáz – po kvitnutí (keď opadlo 80 % čiapočiek). Na toto ošetrenie v závislosti od počasia niekedy stačia niektoré prípravky, ktoré obsahujú strobilurínovú zložku, alebo sa vyznačujú výraznou vedlajšiou účinnosťou proti botritýde.

Druhá etapa ochrany proti hnilobám – je fenofáza zamäkania až ozrievania hrozna. V praxi sa tomu hovorí „postrek do strapca“. Na toto ošetrenie už treba použiť špeciálné botryticídne prípravky.

Na túto fungicídnu ochranu spoločnosť BASF odporúča dva v praxi osvedčené prípravky proti plesni sivej. Sú to Cantus® (1,2 kg/ha) a Mythos® 30 SC (2,0 - ,5 l/ha).

Vďaka dobrým ohlasom vinohradníkov s prípravkom Cantus poukazujeme na jeho vynikajúce vlastnosti a spôsob účinku. Cantus s účinnou látkou boscalid (500 g/kg) je s systémovo pôsobiaci fungicíd, ktorý sa dostáva do rastlín cez listy a účinná látka je rozvádzaná kropetálne pletivami rastlín. Vďaka novej účinnej látke boscalid zo skupiny anilidov Cantus kontroluje aj kmene húb, ktoré sú rezistentné proti iným účinným látkam. Má nový mechanizmus účinku, vďaka čomu nehrozí krížová rezistencia s inými botryticídnimi účinnými látkami. Neškodí žitočným organizmom a je vhodný do integrovanej ochrany viniča. Boscalid účinkuje preventívne, ale keď sa aplikuje na začiatku vývoja huby, inhibuje klíčenie spór a okrem toho zabraňuje rastu hýf húb a tvorbe apresória.

Pri niektorých hubách Boscalid zabraňuje aj rastu mycélia a vývinu spór. Cantus vynikajúco účinkuje nielen proti botrytíde, múčnatke (Erysiphe necator), bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), ale aj proti Penicíliovej hnilobe (Penicillium ssp.). Nezabúdajme ani na špecifickú vlastnosť Cantusu, ktorá spočíva v zabránení a spomalení tvorby kleistotécií účnatky viniča na jeseň. Toto je veľmi dôležitý moment na zabránenie výskytu múčnatky v nasledujúcom roku!

Odporúčame vyskúšať hlavne v tých vinohradoch, kde z roka na rok bojujú s enormným výskytom múčnatky! Aj pozitívne ohlasy vinohradníkov z praxe toto tvrdenie potvrdzujú. Pri ošetreniach proti plesni sivej vždy dbajme na to, aby bol postrek smerovaný do zóny strapcov a aby bolo zaistené dokonalé ošetrenie bobúľ. Dodržaním všetkých zásad ochrany viniča proti hospodársky významným chorobám vytvárame predpoklady pre dopestovanie zdravej suroviny. Jedine zo zdravej a vysokokvalitnej suroviny sa dá vyrobiť výberové víno s prívlastkom. A našťastie už aj naši vinári vedia oceniť zdravé hrozno s vysokým obsahom cukru, čo je výsledkom práce starostlivého vinohradníka. Vína vyrobené z takéhoto hrozna môžu v nasledujúcich rokoch získavať ocenenia na prestížnych medzinárodných súťažiach a v neposlednom rade obohacovať našu pestrú domácu gastronómiu.

Hore