Boscalidový ochranný štít

Využili sme poznatky z vývojových pokusov a z praktických výsledkov z poľnohospodárskej praxe a vytvoril sa tak základ pre vznik jedinečnej technológie Boscalidového ochranného štítu.

Unikátnosť technológie boscalidového ochranného štítu spočíva v dlhodobej fungicídnej clone tvorenej masívnou dávkou 160g boscalidu/ha (80g pri aplikácii 0,6 l/ha Efilor® + 80g pri aplikácii 0,4 l/ha Pictor®) v kombinácii s účinnými látkami dimoxystrobínom a metconazolom od skorej jari do obdobia kvitnutia, teda 50 až 60 dní v priebehu jarnej vegetácie repky. Táto moderná technológia spojuje vlastnosti prípravku Efilor® a Pictor® a ponúka:

  • dlhodobú fungicídnu clonu od skorej jari až do odkvitnutia
  • podporu tvorby postranných vetví a zvýšenie počtu šešulí
  • ochranu pred všetkými dôležitými chorobami repky
  • vysokú ekonomickú návratnosť

1. časť technológie - Efilor®

Prvá časť doporučenia Boscalidového ochranného štítu je aplikácia unikátneho dvojzložkového systémového fungicídu Efilor® (boscalid, metconazol) v skorej jari pri veľkosti repky 15-40 cm za účelom šetrnej regulácie porastu a vynikajúcej fungicídnej ochrany.

Ide o jediný prípravok ponúkajúci pre jarné ošetrenie repky účinnú látku zo skupiny karboxamidov (SDHI) poskytujúci ochranu proti najdôležitejším hubovým chorobám v jarnom obobí - fómovej hnilobe, černi repkovej, plesni sivej - a zároveň má významnú vedľajšiu účinnosť proti verticiliovému vädnutiu.

Unikátna kombinácia účinných látok metconazol a boscalid ďalej podporujú tvorbu bočných vetví, nasadenie šešulí a zároveň šetrnú reguláciu porastu.

Pre viac informácií o prípravku Efilor® kliknite SEM

2. časť technológie - Pictor®

Druhou časťou je aplikácia fungicídu Pictor® v období kvitnutia. Fungicíd Pictor® kombinuje dve účinné látky boscalid a dimoxystrobín z dvoch odlišných skupín - karboxamidov a strobilurínov.

Táto kombinácia účinných látok poskytuje nielen špičkovú účinnosť na široké spektrum dôležitých chorôb repky, ale zároveň radí Pictor® do skupiny prípravkov označovaných ako AgCelence, ktoré pozitívne ovplyvňujú fyziológiu rastlín, zvyšujú ich odolnosť k stresovým podmienkam a umožní maximálne využitie úrodového potenciálu.

Toto všetko robí z fugicídu Pictor® jeden z najznámejších prípravkov v ochrane repky ozimnej.

Pre viac informácií o prípravku Pictor® kliknite SEM

Overenie technológie v pokusoch

V roku 2015 bola technológia testovaná v maloparcelkových a poloprevádzkových pokusoch v spoluprácii s SPZO a pokusnými stanicami Kluky a Kujavy.

Aplikácia prípravku Efilor® vo fáze predlžovania (výška 25 cm) v dávke 0,6 l/ha a následná aplikácia fungicídu Pictor® (plný kvet) v dávke 0,4 l/ha navýšila úrodu oproti priemeru konkurenčných technológií o 1,8 q, čo prikalkulovanej cene za tonu repkového semena 350 € znamenalo prínos 65 € na hektár, aj napriek tomu, že napadnutie hubovými chorobami nebolo veľmi extrémne. Tento pokus poukázal tiež na pozitívny vplyv aplikácie prípravku Efilor® na navýšenie počtu vetví.

Podobné výsledky boli dosiahnuté tiež v maloparcelkových pokusoch na pokusných staniciach Kluky a Kujavy. Zisk na kontrolu u varianty Efilor® 0,6 l/ha + Pictor® 0,4 l/ha tvoril 95 €/ha po odčítaní nákladov na aplikáciu (2x9 €) a prípravky (zdroj: cenníkové ceny Agrofert 2015). Na tejto variante bolo dosiahnuté navýšenie úrody o 5,2 q/ha (+6,81%) resp. o 1,6 q/ha (+4,97%) v porovnaním s konkurenčnými technológiami.

.

.

Výhody pre vás

Technológia boscalidového ochranného štítu zaistí tie najlepšie podmienky k dosiahnutiu vysokej úrody pestovanej repky ozimnej, vďaka zabezpečeniu ochrannej clony masívnou dávkou účinnej látky boscalid v kombinácii s účinnými látkami metconazol (prípravok Efilor®) a dimoxystrobín (prípravok Pictor®)

Overenie účinnosti v roku 2016

Technológia boscalidového ochranného štítu dokázala spoľahlivo ochrániť porasty repky ozimnej v porovnaní s neošetrenou kontrolou i konkurenčnými technológiami a v podmienkach veľmi intenzívneho napadnutia bielou plesňou zaistila o 4,0 q/ha vyššiu úrodu ako konkurenčná technológia a o 16,7 q/ha vyššiu úrodu ako neošetrená technológia.

Overenie účinnosti v roku 2016

Napadnutie bielou plesňou

Vynikajúca efektivita technológie bola overená tiež v poľnohospodárskej praxi

Spokojnosť s technológiami boscalidového ochranného štítu poukazujú na výsledky priamo z poľnohospodárskych podnikov naprieč celou Českou Republikou, kde bola použítá technológia Efilor® + Pictor® a aj iná konkurenčná technológia. Technológia boscalidového ochranného štítu poskytla v priemere o 8% vyššiu úrodu ako konkurenčná technológia.

Doporučenie k aplikácii:

Doporučenie pre technológiu Boscalidového štítu je počas skorej jari (výška repky 15-40 cm) aplikácia Efiloru 0,6 l/ha a následná aplikácia v období kvetu (BBCH 61-65) Pictoru 0,4 l/ha. Doba medzi aplikáciami prípravkov Efilor a Pictor by nemala byť dlhšia ako 25 dní z dôvodu udržania kontinuálnej ochrany porastov repky.

.

Hore