Vitajte vo svete AgCelence

Slovo "AgCelence ™" vzniklo spojením slov "Agriculture" a "Excellence". Značka AgCelence ® označuje tie produkty, ktoré majú okrem bežného pôsobenia na ochranu rastlín ešte ďalšie pozitívne účinky, ako je zvyšovanie výnosov, zlepšovanie kvality a efektivity produkcie a väčšiu odolnosť voči stresu. Tieto pozitívne účinky sú spôsobované zlepšením fyziologických procesov ovplyvňujúcich zdravie a kondíciu rastlín.

AgCelence ™ je koncept BASF, ktorý si získal celosvetové uznanie a bol už úspešne zavedený napríklad v Amerike, Rumunsku a Taliansku. V súčasnosti sa začína realizovať v rôznych iných krajinách sveta, vrátane Afriky. Mnohoročné skúsenosti z poľných pokusov - zakladaných na troch kontinentoch v rôznych plodinách, v spolupráci s laboratóriami a univerzitami - priniesli zistenie, že niektoré účinné látky majú pozitívny vplyv na rastliny aj pri absencii chorôb. Výsledky potom boli potvrdené samotnými farmári pri použití produktov AgCelence ™ v praxi.

Benefity

AgCelence ™ ponúka rôzne benefity nad rámec bežnej ochrany rastlín, a to u celého spektra plodín. Účinok AgCelence ™ sa prejaví vo vyšších výnosoch, zlepšení kvality, vyššej produkčnej výkonnosti a lepšej toleranciu ku stresovým podmienkam. Vo svete plnom neistôt tak dáva AgCelence ™ poľnohospodárom možnosť získať maximum zo svojich investícií do výroby. Priekopnícke riešenie AgCelence ™ pomáha poľnohospodárskym subjektom v ich podnikateľskom raste.

Zistilo sa, že vedľa fungicídneho účinku sú u prípravkov pozorované ďalšie efekty, ako je napríklad zvyšovanie objemu fotosyntézy v rastline, znižovanie produkcie etylénu, zlepšenie príjmu dusíka, vznik indukovanej rezistencie k baktériám a vírusom (systemic Acquired Resistance, SAR).

Príkladom pre AgCelence ™ je fungicíd s názvom Pictor, obsahujúci účinnú látku boskalid. Ten okrem svojej vynikajúcej účinnosti na rad hubových chorôb vykazuje pozitívny fyziologický efekt. Ten sa prejavuje väčšou vitalitou rastlín, zvýšením výnosu a lepšou kvalitou zbieranej produkcie - nehovoriac o zvýšení profitability pestovateľov repky a slnečnice.

AgCelence®

Otázky a odpovede

AgCelence ® ako značka vznikla spojením dvoch slov: Agriculture a Excellence - teda poľnohospodárstva a dokonalosti.

Značka AgCelence ® označuje tie produkty, ktoré majú okrem bežného pôsobenia na ochranu rastlín ešte ďalšie pozitívne účinky, ako je zvyšovanie výnosov, zlepšovanie kvality a efektivity produkcie a väčšiu odolnosť voči stresu. Tieto pozitívne účinky sú spôsobované zlepšením fyziologických procesov ovplyvňujúcich zdravie a kondíciu rastlín. Značka AgCelence tiež podčiarkuje úsilie BASF na tomto novom poli, v ktorom sme priekopníkmi.
Účinky AgCelence ® idú ďalej než kam dosahuje bežná ochrana rastlín. Nechráni len zdravie ošetrených rastlín, ale ovplyvňujú aj niektoré ďalšie fyziologické procesy (transpiráciu, produkciu etylénu, fotosyntézu) tak, že fungujú efektívnejšie. Tieto fyziologické účinky by sa súhrnne dali označiť ako kondícia alebo "fitness".

Značka AgCelence ® Vám pomáha nájsť produkty BASF s pridaným efektom a uľahčuje pomenovanie a pochopenie týchto výhod. AgCelence® zastupuje všetky výhody, ktoré tieto produkty ponúkajú.

AgCelence® tiež podčiarkuje naše úsilie venované tomuto zaujímavému odvetviu, ktoré sme objavili a vedieme na úrovni svetového trhu.

AgCelence® nie je len značkou, ale tiež predstavuje našu orientáciu na zákaznícku podporu, keď sa sústreďujeme na priame výhody pre Vás ako pestovateľov a podnikateľov, namiesto preberaní čisto technických detailov našich produktov. AgCelence® je teda nielen novou značkou, ale odráža aj novú filozofiu našich vzťahov s obchodnými partnermi a zákazníkmi.

V závislosti na fyziologických procesoch, ktoré produkty AgCelence ovplyvňujú, majú tieto prípravky preukázané dôležité pozitívne účinky nad rámec bežnej ochrany rastlín:

  • vyššie výnosy
  • vyššiu kvalitu produkcie
  • zvýšenú efektivitu produkcie
  • lepšiu odolnosť voči stresu

Nie, produkty AgCelence žiadne ďalšie špeciálne aktívne látky neobsahujú. Už pred mnohými rokmi objavili v laboratóriách výskumníci BASF, že niektoré používané účinné látky majú tieto pozitívne účinky na fyzilogii rastlín a preukázali využitie týchto výhod v poľných podmienkach.

Zvýšenie výnosu sa líši podľa plodiny a podmienok prostredia. Aby BASF zaručila pestovateľom najväčšiu možnú spoľahlivosť svojich produktov, vykonávame rozsiahle poľné pokusy po celom svete. Tieto pokusy nám umožňujú vydávať pestovateľské odporúčania vhodné pre daný región, tak, aby farmári mali tie najlepšie možné výsledky. (Napríklad s naším globálnym testovacím programom sme schopní demonštrovať výnosové výhody fungicídu F500 ®: V priemere došlo k zvýšeniu výnosu v rozmedzí 5-10% pri použití do riadkových plodín ako kukurica a ostatných obilnín alebo sóje.) Je potrebné povedať, že pozitívne účinky AgCelence sa neuplatňujú vždy a rovnakým spôsobom, ale v priemere majú stále zreteľný vplyv.

Tie sa veľmi líšia, pretože veľmi závisí na miestnych podmienkach a na konkrétnej plodine.

Ale napríklad: V Taliansku predávame Cabrio Duo, čo je AgCelence produkt, ktorý podstatne zvyšuje obsah refraktoetrickej sušiny v paradajkách (obsah látok, ako sú cukry, bielkoviny a neústrojné látky). Vyššia kvalita produkcie sa potom odráža vo vyššej výkupnej cene, ktorú farmár dostane.

Nie je tomu tak. Výhody AgCelence sa líšia podľa cieľovej plodiny a tiež podľa lokálnych podmienok.

BASF označuje logom AgCelence® len tie produkty, u ktorých je dostatok skúseností a výsledkov z terénu, ktoré zaručujú hodnotu AgCelence pre pestovateľov danej plodiny.

Produkty s efektom AgCelence ako je napríklad Opera s F 500 (Opera je na Slovensku v súčansti v registračnom procese, očákavame uvedenie na trh v sezóne 2013) v oblininách alebo Cabrio Duo a Signum v paradajkách (predmetom registračných procesov na ďalšie sezóny) ponúka okrem vynikajúcej ochrany proti chorobám i príležitosť k podstatnému navýšeniu výnosov pomocou zlepšenie fyziologických procesov v rastlinách.

Koniec koncov, ste predsa podnikateľ a každý deň robíte rozhodnutia ohľadom investovania do rastlinnej produkcie. Kupujte produkty AgCelence a sledujte, ako sú vaše porasty zdravšie a zelenšie - sami zistíte, že vďaka tomu dosiahnete bohatšiu úrodu a získate viac peňazí.

F 500 ® ako jedna z účinných látok konceptu AgCelence® blokuje prenos elektrónov v komplexe III a tým inhibuje mitochondriálne dýchanie. Okrem vynikajúceho fungicídneho účinku, strobilurínov F 500 ® ovplyvňuje aj ďalšie procesy v rastlinách. Všetky tieto účinky sú dobre pospájane pre rôzne plodiny a preskúmané v poľných podmienkach J v kontrolovanom prostredí laboratórií a skleníkov. Inhibícia mitochondriálneho dýchaniA má priamy efekt na alternatívne oxidázy a nitrát reduktázu a nepriamo ovplyvňuje ďalšie časti rastlinného metabolizmu, k čomu sa dostaneme za chvíľu.

BASF systematicky skúma svoje portfólio aktívnych látok a hľadá ďalšie fyziologické účinky ovplyvňujúce fitness (kondíciu) rastlín. V BASF pracujeme aj na tom, aby sme tieto účinky vedeli vysvetliť a rozumeli ich fungovaniu. BASF tiež vytvára platformu, ktorá zastrešuje výskum vedcov z rôznych univerzít podieľajúcich sa na skúmaní najrôznejších fyziologických procesov u mnohých druhov plodín. BASF pravidelne publikuje výsledky týchto výskumov.

Tento rozsiahly výskum robíme preto, aby sme našim zákazníkom mohli ponúknuť tie najlepšie konkrétne riešenie s pomocou našich inovatívnych produktov. Naša stratégia agrochemického výskumu a vývoja je tak šitá na mieru súčasným požiadavkám.

  • Vyššie výnosy

Vplyv na výnos má niekoľko mechanizmov. Po prvé F 500 ® zvyšuje čistý výťažok fotosyntézy a aktivácia nitrát reduktázy vedie k lepšej asimilácii uhlíka a dusíka, čo v konečnom dôsledku zlepšuje rast. Po druhé doplnené signálne dráhy zlepšujú odolnosť voči stresom a to ako abiotickým tlakom prostredia (sucho, nízke teploty atď), tak tlakom škodcov (baktérie, vírusy a ďalšie).

  • Vyššia kvalita produkcie

Tie isté mechanizmy, ktoré ovplyvňujú výnos, môžu ovplyvniť aj kvalitatívne parametre. Vyšší čistý výťažok fotosyntézy a aktivácia nitrát reduktázy vedú k lepšej asimilácii uhlíka a dusíka. To v závislosti na vzťahoch - zdroj / spotreba - môže viesť k väčšiemu počtu plodov, alebo ak sa počet plodov nezvýši, k väčšiemu obsahu látok určujúcich kvalitu (cukry či škrob podľa druhu plodiny).

  • Lepšia odolnosť voči stresom

Hlavným mechanizmom zlepšujúcim toleranciu voči stresom je významné zníženie syntézy etylénu, ktoré ošetrenie látkou F 500 ® spôsobuje. Vďaka tomu sa vplyv stresu na rastliny znižuje - prieduchy ostávajú otvorené a nedochádza k predčasnému starnutiu - fotosyntetické aktivita je aj naďalej vysoká. Okrem toho dochádza k miernemu zvýšeniu produkcie kyseliny abscisové, čo môže zlepšiť hospodárenie s vodou ak je sucho a zlepšiť adaptáciu na nízke teploty. Zvýšená aktivita superoxid dismutázy ďalej znižuje produkciu reaktívnych foriem kyslíka. Preukázaným prejavom antioxidačných účinkov F500 ® je zníženie výskytu nešpecifických (fyziologických) škvŕn listov jačmeňa.

  • Zvýšená efektivita produkcie

Vďaka ovplyvneniu signálnych ciest je zvýšená aktivita nitrát reduktázy. Táto vyššia aktivita vedie k zlepšenej asimilácii dusíka a tým aj príjmu dusíka z prostredia a k rýchlejšiemu rastu. Tým pádom sú vložené zdroje (hnojenie) využívané efektívnejšie.

Hore