Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Credits - Spätná väzba pre BASF

Tiráž / Zodpovednosti

Tatiana Staňová

BASF Slovensko s.r.o.

Tel: +421 2 58 266 503

Mobil: +421 917 723 690

e-mail: tatiana.stanova@basf.com

Vertretungsberechtigter Vorstand

Martin Brudermueller, Chairman;
Hans-Ulrich Engel, Vice Chairman;
Saori Dubourg, Michael Heinz, Markus Kamieth, Wayne T. Smith

Aufsichtsratsvorsitzender: Kurt Bock

BASF SE, Registered Office: 67056
Ludwigshafen, Germany

Registration Court: Amtsgericht
Ludwigshafen, Registration No.: HRB 6000

Hore